Athe´stisch Geloof

Athe´stisch Geloof

 
U bent hier: Wereldbeeld >> Athe´stisch Geloof

Athe´stisch Geloof - Athe´stische Redenering
Gedachten over athe´stisch geloof en de rede -- Toen ik vandaag van Colorado Springs naar Denver reed was de mist zo dicht dat ik de auto vˇˇr me nauwelijks kon zien, laat staan de pracht van de Rocky Mountains in het Westen. Ik luisterde naar een radio-programma van Tim Keller, pastor van de Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, die enkele interessante opmerkingen maakte over de aard van geloof. In het voortdurende debat tussen the´sten an athe´sten dat tegenwoordig plaatsvindt, wordt vaak beweerd dat the´sten bij de vorming van hun levensbeschouwing op hun geloof vertrouwen terwijl de athe´sten op de rede vertrouwen. Maar een dergelijke zwart-witte dichotomie is te simplistisch en strookt niet met de werkelijkheid.

Athe´stisch Geloof versus Religieuze Overtuiging
Zowel mensen met een athe´stisch geloof als mensen met een religieuze overtuiging geloven de dingen die zij geloven op basis van een combinatie van geloof en rede. Noch de athe´st noch de the´st vertrouwt enkel en alleen op de rede. Beiden vertrouwen ook op een geloofscomponent. Er zijn overigens slechts heel weinig dingen die wij geloven die niet tot op zekere hoogte met een vorm van geloof of vertrouwen te maken hebben. Wanneer we bijvoorbeeld doorrijden wanneer het stoplicht groen is, dan vereist dat een geloof dat de weggebruikers om ons heen daadwerkelijk voor hun rode licht zullen stoppen.

Richard Dawkins, schrijver en bioloog aan de universiteit van Oxford suggereert dat een religieus "geloof" een "virus van het verstand" is. In een artikel dat hij in 1991 schreef met de titel "Virussen van het Verstand" zegt hij: "Net als computervirussen zullen succesvolle virussen in het verstand moeilijk door hun slachtoffers te ontdekken zijn. Als jij er een slachtoffer van bent, dan is de kans aanzienlijk dat jij je er niet van bewust bent, en het misschien zelfs krachtig ontkent." Mensen die aan het memetische virus van religieus geloof lijden kunnen zich er dus niet van bewust zijn dat ze door een bron van buitenaf worden be´nvloed.

Daarentegen schrijft de apostel Paulus het volgende over ongelovigen: "Maar hun denken raakte verstard, want tot op de dag van vandaag is diezelfde sluier aanwezig als zij lezen in het oude verbond. Hij wordt niet weggenomen, omdat alleen Christus hem laat verdwijnen." (2 KorintiŰrs 3:14) Volgens het Christendom kan Richard Dawkins op een vergelijkbare manier verblind zijn: een virale maagd die is ge´nfecteerd door een God die zijn arrogante en superieure houding veracht.

Athe´stisch Geloof - Overtuiging is een Gemeenschappelijke Menselijke Ervaring
Maar hier zit de kneep wat betreft athe´stisch geloof en religieuze overtuiging. Maar Dr. Keller werd niet bedrogen door het feit dat er een geloof in ons allen schuilt: hij was juist ge´ntrigeerd door de manier waarop verschillende mensen hun geloof tot uiting laten komen. Denk er eens over na. Vanwege onze verschillende levensbeschouwingen ontdekt ieder van ons een gevoel ergens bij te horen. Of je nu een Moslim, een Christen, een Hindoe of een Vrijdenker bent, je zult andere mensen vinden die het met jouw geloofsysteem eens zijn. Je zult ook al snel ontdekken dat er nog veel meer mensen zijn die het niet met jouw overtuigingen eens zijn en die jouw overtuigingen gewoon als onjuist beschouwen. Wat we allemaal met elkaar gemeen hebben is dat we de neiging hebben om mensen die anders denken te marginaliseren; om ons zelf beter te vinden dan andere mensen die niet op een zelfde manier 'verlicht' zijn.

Wat dat betreft kunnen we het alleen maar met Christopher Hitchens eens zijn. Godsdienst vergiftigt inderdaad alles. En in zijn debat met Frank Turek maakt hij dat erg duidelijk. Christopher zei toen: "Is het niet zo klaar als een klontje dat mensen die de hardvochtigste, de wreedste, de afgrijselijkste gruweldaden van alle begaan, zonder aanziens des persoons, dit juist doen omdat zij geloven dat zij hiervoor een goddelijke toestemming hebben?" In een groot aantal gevallen, zo moeten we nederig toegeven, heeft hij gelijk. Maar was Pol Pot dan niet wreed zonder aanziens des persoons? Was Jozef Stalin dan niet hardvochtig en wreed? Stalin handelde ook zonder aanziens des persoons: hij vermoordde enorme aantallen mensen van allerlei overtuigingen.

Richard Dawkins suggereert in The God Delusion ("God als Misvatting") dat deze mensen weliswaar athe´sten waren, maar dat zij niet door hun athe´sme werden aangezet tot het begaan van dergelijke gruweldaden. Stalins athe´sme had hem wellicht niet tot moord aangezet als zijn athe´sme hem niet eerst had geleid tot het marginaliseren van de massa. Zijn athe´sme leidde tot een suprematie van zichzelf en de marginalisatie van anderen, wat vervolgens tot zijn genocidale daden leidde. In zijn boek Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Right beschreef Karl Marx godsdienst als "opium voor de massa". Gevoelens van suprematie zullen al snel naar boven komen als iemand er van overtuigd is dat alle andere mensen in een metaforische drugswaas rondlopen. Op het gebied van gruweldaden rennen alle religies, inclusief het athe´sme, een nek-aan-nek race. Maar waarom is dat zo?

Athe´stisch Geloof - De Conclusie
Waar het op neerkomt is dat mensen niet tot gruweldaden overgaan omdat zij een athe´stisch geloof of een religieuze overtuiging hebben, maar veeleer door de verraderlijke verleiding van macht en de bedrieglijke trots waar zij door overvallen worden. Deze leiden tot een vals gevoel van morele superioriteit. Wanneer een individu of een groep zichzelf als superieur beschouwt ten opzichte van mensen in een andere groep - als iemand die meer verdient, iemand die meer weet, of iemand die grootmoediger is - dan is hij op weg om anderen mentaal, verbaal en zelfs lichamelijk te misbruiken. Wanneer godsdienst er toe leidt dat mensen anderen als 'lager' dan zichzelf beschouwen, dan bederft dat inderdaad alles.

Ontdek iets beters!

Samenvatting van 'Godsdienst bederft alles' door RC Metcalf, www.ThinkAgain.us. Met dank aan Summit Ministries, www.Summit.org.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Het Erfgoed van Epicurus
Op Zoek naar de Waarheid
Athe´stisch Geloof
Menselijk Lijden
Het Probleem van het Lijden
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Athe´stisch Geloof to My Google!
Add Athe´stisch Geloof to My Yahoo!
XML Feed: Athe´stisch Geloof


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.