Bewijs voor het Christelijk Geloof

Bewijs voor het Christelijk Geloof

 
U bent hier: Wereldbeeld >> Bewijs voor het Christelijk Geloof

Bewijs voor het Christelijk Geloof
Bestaat er bewijs voor het Christelijk geloof? Je refereert vaak aan de irrationaliteit van gelovige mensen die op basis van onvoldoende bewijs geloven. Wanneer je het over Christenen hebt, zeg je "dat jij het idee hebt dat jij je in een positie bevindt om te beoordelen of Jezus de Zoon van God is, dat de Gouden Regel de maatstaf is voor morele wijsheid en dat de Bijbel zelf niet bol staat van de leugens. Je gebruikt je eigen morele intu´ties om de authenticiteit van de wijsheid van de Bijbel vast te stellen.ö50 Als onze morele intu´ties en gevoelens het geheel zouden zijn van al ons bewijs dat het Christendom steunt, dan zou ik het met je eens zijn dat een dergelijk geloof onvoldoende rationele samenhang zou bezitten. Dit lijkt op het geloof van Mormoonse missionarissen die je vragen om het Boek van Mormon te lezen tot je een gevoel van warmte en vrede verkrijgt dat je van de waarheid ervan verzekert. Dit "brandende gevoel in de borst" moet wel het beste bewijs zijn dat het Boek van Mormon voor zich kan opeisen, want zowel het wetenschappelijke als archeologische bewijs ondersteunt de beweringen van het boek zeer zeker niet. Joseph Smith vond de tekst van het Boek van Mormon zogenaamd begraven in een heuvel met de naam Cumorah ergens in de staat New York, gegraveerd op gouden platen. Ook al houden de inwoners van Palmyra, in New York, elke zomer een "Cumorah-Heuvel Ceremonie" bestaat er geen archeologisch bewijs dat de locatie van een dergelijke heuvel heeft bevestigd. Er is nooit iets gevonden dat de beschrijving van de gebeurtenissen bij Cumorah, zoals deze door Brigham Young in zijn Journal of Discourses werden beschreven, heeft bekrachtigd.

    Toen Joseph de platen ontving droeg de engel hem op om deze naar de heuvel Cumorah terug te dragen, wat hij deed. Oliver zegt dat de heuvel zich opende, toen Joseph en Oliver er naar toe gingen, en dat zij een grot binnen gingen met daarin een grote, uitgestrekte kamer. Hij zei dat hij er op dat moment niet bij nadacht of ze zonlicht of kunstmatig licht hadden; maar het was net zo licht als daglicht. Zij legden de platen vervolgens op een tafel. Het was een grote tafel die in de kamer stond. Onder deze tafel lag een stapel platen die zo'n twee voet hoog was, en in totaal lagen er in deze kamer waarschijnlijk meer platen dan vele wagenladingen; ze waren in de hoeken en langs de muren opgestapeld.51
Je neemt aan dat het Christelijk geloof een "blinde sprong" is, een sprong in een wereld die bol staat van tegenstrijdigheden en ongegronde beweringen. Je lijkt te denken dat de enige verlossende waarde van het Christendom bestaat uit het vermogen om ons een goed gevoel over onszelf te geven. Dat is ronduit onwaar. De historiciteit van het Christendom geniet zowel archeologische als geschiedkundige ondersteuning. Laten we eens kort kijken naar alleen het archeologische en geschiedkundige bewijs dat onlangs is ontdekt.

In November 1990 vonden archeologen in een ossuarium in Jeruzalem de beenderen van Kaiafas52, hogepriester van 18-37 na Christus. De voorzijde van het ossuarium was prachtig versierd en had een inscriptie aan beide zijden met de naam Yusef bar Caifa in het Hebreeuws. Soldaten brachten Jezus na zijn arrestatie naar Kaiafas. We vinden het verslag van dit voorval in MatteŘs 26.

Het bad van Siloam, waarvan men oorspronkelijk in het begin van de 20e eeuw dacht dit ontdekt te hebben, stond aan het einde van 2004 opnieuw in de belangstelling. Een groep rioleringswerkers ontdekte stenen treden die zich ongeveer 200 meter van dat originele bad af bevonden. Deze prikkelden de interesse van archeologen.53 Het bad kende een geschiedkundig belang omdat dit door mensen gebruikt werd om zich te wassen voordat zij de Tempel betraden, maar jarenlang vroegen mensen zich af hoe het originele, kleinere bad voor dit doel had kunnen dienen. Het nu ontdekte bad was rechthoekig, met een lengte van meer dan 70 meter en met trappen die omlaag in het bad leidden. In de Bijbel was het bad de plaats waar Jezus een man genas die sinds zijn geboorte al blind was geweest.54

Ik zou graag ook enkele andere vermaarde archeologische vondsten willen noemen. De eerste delen van het Paleis van David55 zijn in Jeruzalem gevonden (2 Kronieken 8:11). Toen archeologen in Gad, de woonplaats van de Filistijnse strijder Goliat, opgravingen verrichtten, vonden zij een aardewerken scherf waarin twee Proto-Semitische weergaven van de naam "Goliat" waren gegraveerd56 (1 SamuŰl 17:4). In Megiddo, in Noordelijk IsraŰl, vonden arbeiders die een IsraŰlische gevangenis aan het verbouwen waren een prachtige moza´ek-vloer met de inscriptie "gebouwd ter ere van Jezus Christus de God"57. Dergelijke ontdekkingen ondersteunen de nauwkeurigheid van de bijbelse teksten als geschiedkundige vertellingen en getuigen eveneens van het bestaan van Jezus en de overheersende gedachte onder de vroege Christenen dat Hij God was.

Bewijs voor het Christelijk Geloof ľ Hogere Opleiding
De meeste intellectuele athe´sten vechten niet met het Christendom over dit soort bewijs. Desalniettemin is het voor de lezer belangrijk dat we opmerken dat dergelijk bewijs zeer zeker bestaat. Je zou dit soort bewijs als een "zachte" wetenschap kunnen classificeren. In plaats daarvan noemt de meerderheid van de athe´sten de Christelijke beweringen die het bovennatuurlijke aanroepen volledig onplausibel. Wanneer het op "hard" wetenschappelijk bewijs voor dergelijke beweringen aankomt, dan kunnen we toegeven dat het Christendom hierin tekort schiet. Maar, dat zou ons niet moeten verbazen omdat we weten dat individuen met een Christelijk wereldbeeld routinematig worden gepasseerd wanneer onderzoeksposities aan grote colleges en universiteiten worden gevuld. Het athe´sme heeft het hoger onderwijs op een geniepige manier ge´nfiltreerd. In het afgelopen jaar verloor Dr. Francis Beckwith van Baylor University bijna zijn positie aan de afdeling Filosofie, specifiek vanwege zijn Christelijke wereldbeeld. Wanneer de grote universiteiten op zoek gaan naar kandidaten voor posities in de "harde" wetenschappen, dan geven zij niet de voorkeur aan kandidaten met een Christelijk wereldbeeld. Elke afdeling vormt dan een comitÚ, dat bestaat uit leden van die afdeling, om kandidaten te selecteren. De meesten van hen hebben de bewering van de Christelijke waarheid nooit serieus overwogen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat 93 procent van de National Academy of Sciences uit athe´sten bestaat, zoals je zelf opmerkt58. Christenen wordt bewust afgeraden om in harde wetenschappelijke vakgebieden af te studeren, tenzij ze aan een Christelijk college voor de vrije kunsten gaan studeren. Vijfentwintig jaar geleden had ik zelf met precies zo'n strijd aan een grote seculiere universiteit te maken. Toen ik aan mijn afstudeerproject werkte had ik gelukkig een adviseur die mijn opinie respecteerde en mijn recht om het met hem oneens te zijn steunde. Als ik aan een andere universiteit had gestudeerd, waar mijn ideeŰn bespot zouden zijn in plaats van gerespecteerd, dan was ik misschien gewoon helemaal uit de wetenschappelijke hoek gestapt. Ik moet er aan toevoegen dat deze man elke Eerste Kerstdag aan het werk was, maar steeds een dag vrij nam op Darwin's verjaardag. We vertegenwoordigden twee compleet verschillende gedachtenwerelden maar ontdekten dat het toch mogelijk was om in harmonie met elkaar samen te werken.

Lees Verder!

Lees Pagina 1 van Brief aan een Christelijke Natie: Een Weerwoord.

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
50 Sam Harris, p. 49.
51 Brigham Young, Journal of Discourses 19. (http://journalofdiscourses.org/Vol_19/JD19-036.html).
52 Zie http://www.bib-arch.org/bswbOOossuary_Lemaire.pdf.
53 Zie http://www.bib-arch.org/siloam.pdf.
54 Zie Johannes 9.
55 Zie http://www.leaderu.com/theology/palacedavid.html en http://www.archaeologynews.org/link.asp?ID=73262&Title=Eilat%20
Mazar:%20Uncovering%20King%20David's%20Palace.
56 Zie http://www.imra.org.il/story.php3?id=27455.
57 Zie http://www.archaeology.org.il/newsticker.asp?id=24.
58 Sam Harris, p. 39.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Het Vinden van God
Slavernij in de Bijbel
Bewijs voor het Christelijk Geloof
Sex en de Bijbel
De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde
Genade of Daden Video
Genade of Daden
Wat is Bidden?
Definitie van Discipelschap
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Bewijs voor het Christelijk Geloof to My Google!
Add Bewijs voor het Christelijk Geloof to My Yahoo!
XML Feed: Bewijs voor het Christelijk Geloof


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.