De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde

De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde

 
U bent hier: Wereldbeeld >> De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde

De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde ľ Een Kwestie van Genetica?
Als we de Christelijke doctrine van de oorspronkelijke zonde bekijken, dan ben ik er zeker van dat je het met de stelling van Paulus oneens zult zijn, omdat jij je idee over moraliteit beperkt tot die daden die geluk bevorderen of menselijk lijden verzachten. Richard Dawkins stel in The God Delusion de volgende vraag: ôWat voor een ethische filosofie is dat, die elk kind al voordat het geboren is veroordeeld om de zonde van een verre voorouder te erven?ö27 Ik vermoed dat jij ongeveer dezelfde vraag zou stellen. Wat ik interessant vindt is dat de vraag van Dawkins kennelijk niet op de hoogte is van de concepten die hierin ingesloten zijn. Let op het gebruik van het woord "erven". Dit woord wordt voornamelijk op het gebied van de genetica toegepast en ik vind het gebruik ervan in deze context niet op zijn plaats. We zijn niet allemaal geboren onder het gewicht van de specifieke zonde die Adam beging. In plaats daarvan zijn we allemaal geboren met een inherente neiging tot zondig gedrag; een gevoel van zelfzuchtigheid die een verlangen oproept om ons eigen persoonlijke geluk te bevorderen. In tegenstelling tot een immer moreel puur gedrag zouden de meesten van ons een dergelijk gedrag categoriseren als een gedrag dat nu en dan zondig is, zelfs al is het maar in die zin dat we in dit proces anderen zouden kunnen kwetsen. Vanaf het moment van onze geboorte vertonen we ego´stisch gedrag. Maar, zo zou je kunnen zeggen, storen niet alle baby's hun moeders door te huilen om gevoed te worden? Is dit gedrag moreel gezien niet eerder een neutraal gedrag? Is dit niet gewoonweg een noodzakelijkheid die onze overleving garandeert? Ja, maar toch leidt deze zelfde neiging naar zelfzuchtigheid, die onze overleving door de baby-jaren heen waarborgt, er toe dat het ene kind een ander kind pijn kan doen alleen maar om een stuk speelgoed te krijgen dat hij graag wil hebben. Plotseling is iets dat eerst slechts ons persoonlijk geluk bevorderde een manier geworden waarop we menselijk lijden bevorderen.

Betekent dit dat de oorspronkelijke zonde in onze genetische opmaak is ingebakken? Ik zou willen suggereren dat dit het geval is geweest sinds de zondeval van Adam. Vergeet niet dat genetici tegenwoordig nog steeds bijna 98% van alle DNA in het menselijk genoom classificeren als ôjunk DNAö,28 wat kan duiden op een puur structurele functie of op een coderende functie die nog niet is ge´dentificeerd. Betekent dat dan dat we uiteindelijk misschien een enkel "zonde-gen" zouden kunnen isoleren? Misschien wel, maar om theologische redenen verwacht ik dat dit niet het geval zal zijn. Het is waarschijnlijker dat de "zonde-karaktertrek" in het hele genoom is gecodeerd, veel complexer dan zelfs een supergen. Maar, wat past er nu beter bij de definitie van het "zelfzuchtige gen" van Richard Dawkins29 dan een gen voor zelfzuchtigheid? Een gen dat een organisme er toe aanzet om zijn eigen belangen na te streven (dat wil zeggen zelfzuchtigheid), zelfs tot het punt waarop dit leidt tot het lijden van andere mensen (dat wil zeggen zonde), zou hiervoor zeker een "passend" gen zijn. Volgens natuurlijke selectie zal een dergelijk gen nooit uit de menselijke genenpoel worden uitgewied.

De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde ľ Moraliteit
Richard Dawkins suggereert dat moraliteit een Darwiniaanse oorsprong heeft. Hoewel evolutie ons allen van zelfzuchtige genen heeft voorzien, impliceert dit nog niet een zelfzuchtig organisme, een zelfzuchtige groep, of een zelfzuchtige soort.30 Hij suggereert dat er vier soorten altru´sme bestaan die via natuurlijke selectie zijn geŰvolueerd. Hij definiŰert "wederzijds altru´sme" min of meer als: 'jij doet mij een plezier, ik doe jou een plezier'. "Aanverwanten-altru´sme" zorgt er voor dat individuen die familie van elkaar zijn 'voor hun eigen mensen zorgen'. Op de derde plaats presenteert hij het altru´sme dat ontstaat wanneer een individu er naar verlangt om een reputatie op te bouwen op het gebied van aardigheid en gulheid. En tenslotte is er het authentieke uitstallen van individuele voordelen wanneer iemand merkbaar vrijgevig is. Natuurlijk herkent Dawkins niet dat geen enkele van deze voorbeelden van "moraliteit" het klassieke onzelfzuchtige altru´sme voorstelt. In elk geval heeft het altru´sme een vastgesteld eigenbelang in de handeling, een motief dat het individu zelf dient. Hoewel jij en Dawkins allebei beweren dat Christenen alleen maar goede daden verrichten omdat zij geloven dat God alles ziet wat zij doen, impliceert de athe´stische versie van moraliteit dat we alleen maar goede daden verrichten wanneer het ons zelf iets oplevert. "Goedheid omwille van de goedheid" lijkt een zeldzaam goed in het menselijk ras. Het is een wonder dat Sinterklaas naast de roe ook nog cadeaus aflevert!

Het bevorderen van je eigen geluk en het verzachten van menselijk lijden zijn geen zaken die elkaar altijd overlappen. Ik geef toe dat we waarschijnlijk een gevoel van geluk en voldoening zullen verkrijgen wanneer we op een altru´stische manier handelen en menselijk lijden verzachten door orkaanslachtoffers te helpen. Maar vaak bevorderen we ons eigen geluk ten koste van anderen. Laten we eens kijken naar een andere uitspraak die je deed: "Kijk eens naar de verhouding tussen de salarissen die aan top-bestuurders worden uitgekeerd ten opzichte van de salarissen die aan de gemiddelde werknemer worden betaald: in het Verenigd Koninkrijk is dit 24:1; in Frankrijk 15:1; in Zweden 13:1; in de Verenigde Staten, waar 80% van de bevolking verwacht ooit ten voorstaan van God te worden beoordeeld, is dit 475:1.ö Wederom heb je een logische fout gemaakt door de grenzen bewust op een dubbelzinnige manier te vervagen en de statistieken in je eigen voordeel te gebruiken. Het artikel uit de New York Review of Books dat je hier aanhaalt bevat dan ook de zin helemaal niet die zegt "waar 80% van de bevolking verwacht ooit ten voorstaan van God te worden beoordeeld". De religieuze associaties van de Amerikaanse bevolking hadden helemaal niets te maken met het feit dat de top-bestuurders voor deze zetels werden uitgekozen. Christelijke waarden kunnen iemand misschien wel aan een politieke zetel helpen, maar ze hebben weinig invloed op de klim van een bestuurder naar een top-positie in een bedrijf. Het aantal individuen waaruit dit kleine, selecte gezelschap van bestuurders van grote ondernemingen in Amerika bestaat is waarschijnlijk zo klein dat dit slechts een fractie van een percent van zelfs de Amerikaanse athe´sten zou representeren. De hoeveelheid tijd en energie die opgeofferd moeten worden om een dergelijke top-positie te bereiken laten vaak weinig ruimte voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld, het in acht nemen van religieuze zaken, en regelmatig veroorzaken deze ook wel wat menselijk lijden op weg naar de top. Hebben we allemaal de oorspronkelijke zonde geŰrfd? Absoluut. Betekent dit dat we niet in staat zijn om goede dingen te doen? Nee, dit betekent slechts dat we niet in staat zijn om alleen maar goed te doen; we moeten ook wel zondigen.

Lees Verder!

Lees Pagina 1 van Brief aan een Christelijke Natie: Een Weerwoord.

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
27 Richard Dawkins, The God Delusion, oftewel God als Misvatting (New York: Houghton Mifflin, 2006), p. 253.
28http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/
primer2001/1.shtml and http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/glossary/
glossary_j.shtml. 29 Richard Dawkins, The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition, oftewel Het Zelfzuchtige Gen: 30-Jarig Jubileum Editie (London: Oxford University Press, 2006). 30Richard Dawkins, The God Delusion, oftewel God als Misvatting p. 215.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Sex en de Bijbel
De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde
Genade of Daden Video
Slavernij in de Bijbel
Genade of Daden
Bewijs voor het Christelijk Geloof
Definitie van Discipelschap
Wat is Bidden?
Het Vinden van God
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde to My Google!
Add De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde to My Yahoo!
XML Feed: De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.