Het Vinden van God

Het Vinden van God

 
U bent hier: Wereldbeeld >> Het Vinden van God

Het Vinden van God - Een Persoonlijke Bezinning
Mijn grootvader werkte als een entomoloog aan Johns Hopkins University en wijdde zijn leven aan de kennis over ziektedragende insecten, vooral muggen. Hij gaf de naam Anopheles darlingi aan de mug die in Zuid- en Centraal-Amerika het meest verantwoordelijk is voor de overdracht van malaria op mensen. Zijn passie voor het begrijpen van deze ziektefactoren werd alleen overtroffen door zijn passie om anderen in staat te stellen om te leren hoe zij deze konden beheersen. . . en, natuurlijk, door zijn passie voor mijn grootmoeder!

Mijn grootvader was al een wetenschappelijk realist voordat deze term echt populair werd. Hij geloofde dat zijn zorgvuldige documentatie en beschrijving van de Anopheles soort, sierlijk weergegeven in de levensechte tekeningen van mijn grootmoeder, toekomstige wetenschappers zou helpen om te leren hoe zij het aantal gevallen van malaria zouden kunnen doen afnemen. De wetenschap bood hem een objectieve bestudering van de realiteit, wat het mogelijk maakte dat hij hier steeds meer van begreep. Filosoof J.P. Moreland merkt het volgende op over realisme:

    [Stanley] Jaki voegt hieraan toe dat wetenschap en natuurlijke theologie op eenzelfde manier voortgaan -- beide gebruiken een moedige stap van het intellect buiten de zintuiglijk waarneembare fenomenen naar het postuleren van ongeziene oorzaken die voor deze fenomenen verantwoordelijk zijn. Daarom wordt een rauw empiricisme door zowel de natuurlijke theologie als een realistisch begrip van de wetenschap afgewezen en daarom gebruiken beide methoden soortgelijke structuren in de argumentatie voor de beste verklaring.96
Nadat hij in de harde wetenschappen was afgestuurd, ontving mijn vader een Doctoraat in de Filosofie van de Universiteit van Yale en werkte hij meer dan 40 jaar lang als het hoofd technische redactie van het Toegepaste Fysica Laboratorium aan Johns Hopkins University. In mijn jeugdjaren bezocht ik met mijn familie een Unitarische Universalistische Gemeenschap in de buitenwijken van Washington, D.C. De Zondagsschool bestond vaak uit een keuze tussen handenarbeid en knutselen of naar Bijbelverhalen luisteren die op een zodanige manier werden weergegeven dat deze analoog waren aan de Fabels van Aisopos. Ik herinner met dat ik op twaalfjarige leeftijd buiten de kerk met een vriend aan het praten was en hem vroeg: ôGeloof jij in God?" In die tijd deed ik weinig meer dan nazeggen wat mijn vader geloofde: "Niet als de hele Bijbel niets meer is dan een stel verhalen!" Toen ik bij de Welpen was en we de 12 Wetten van de padvinders moesten opzeggen, verzuimde ik altijd om de laatste op te zeggen: "Een padvinder is eerbiedig". Wanneer we in school de Pledge of Allegiance zeiden (het trouw zweren aan de Verenigde Staten), zweeg ik consequent wanneer de rest van de klas "onder God" zei. Ik was een stille opstandeling.

Het Vinden van God ľ Een Veranderd Leven
Toen ik achttien of negentien was begon ik voor mezelf over religie na te denken. Wat moderne athe´sten vrijdenkerij noemen leidde me van het athe´sme af en leidde me uiteindelijk tot Jezus Christus. In 1975, tijdens mijn eerste semester aan de universiteit, ging ik met een jonge Christelijke meid uit die me aanspoorde om het Nieuwe Testament als een geheel te lezen, en om niet van het ene naar het andere Bijbelse "verhaal" te springen. Haar suggestie hielp me om Jezus Christus en zijn invloed op de wereld met een beter begrip te bekijken. Hoewel mijn opvoeding me geleerd had om alles door de lens van de wetenschap te bekijken, ontdekte ik dat er meer in deze Christus zat dan de wetenschap alleen zou kunnen verklaren. In December 1975 veranderde mijn leven drastisch als gevolg van een bewustzijn van God in Christus, dat ik maar moeilijk kan uitleggen aan mensen die een soortgelijke gebeurtenis niet hebben ervaren. Er waren talrijke theologische concepten die ik nog niet begreep. Maar tegelijkertijd waren er ook talrijke wetenschappelijke concepten die ik op die leeftijd nog niet begreep, dus kon ik de mogelijkheid niet uitsluiten dat deze twee disciplines elkaar uiteindelijk niet zouden ondersteunen. De afgelopen dertig jaar heb ik er naar gestreefd om mijn begrip van deze zaken te verdiepen om te kunnen vaststellen of een dergelijke synergie mogelijk zou kunnen zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit het geval is.

In de tussentijd was mijn vader een uitgesproken athe´st geworden. Hij ging aan het eind van de jaren '80 met pensioen en verhuisde naar Florida. Mijn ouders bezochten daar aanvankelijk een Unitarische Universalistische kerk, maar na een tijdje splitste de kerk zich op en leidden hij en enkele anderen een aftakking hiervan die een nieuwe kerk ontwikkelde op basis van het Naturalisme. Het mag duidelijk zijn dat mijn vader's wereldbeeld radicaal verschillend was van het mijne. Aan het einde van het jaar 2003 liep mijn 80-jarige vader een longontsteking op en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoewel hij van de longontsteking herstelde, waren zijn longen verzwakt en kreeg hij een long-fibrose, waaraan hij op Vaderdag 2004 stierf. In deze periode, tussen zijn eerste bezoek aan het ziekenhuis en zijn overlijden, gaf ik hem een eerste ontwerp van het manuscript voor mijn volgende boek, dat ik de werktitel Colliding with Christ: The Science of Resurrection (oftewel De Aanvaring met Christus: De Wetenschap van de Wederopstanding) had gegeven. Ik vloog in die periode drie keer vanuit mijn woonplaats in Colorado naar Florida om hem te bezoeken. Tijdens mijn laatste bezoek nam hij me apart en fluisterde hij: "Ik denk dat je gelijk hebt. Ik geloof werkelijk dat je gelijk hebt". Dit leidde tot een verandering waar ik mijn hele leven lang al voor gebeden had, maar eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat ik er nog getuige van zou zijn. Hij begon over de "oversteek" te praten; hij begon op een zodanige manier over de dood te spreken dat hij een werkelijk geloof in de realiteit van de hemel uitdrukte, in plaats van de dood slechts als een persoonlijke ondergang te zien. Mijn laatste conversatie met hem vond plaats tijdens een nogal eenzijdig telefoongesprek. Zijn mentale vermogens waren net zo scherp als voorheen, maar hij had moeite om te praten en om te ademen. We hadden ongeveer vijf minuten lang met elkaar gepraat toen hij opeens niet meer kon spreken. Ik besteedde de daaropvolgende twintig minuten om hem over zijn nieuw gevonden geloof te vertellen. Ik hing op met een laatste aansprong: "Vertrouw op Jezus". Hij stierf de volgende dag. Tijdens de herdenkingsdienst, enkele dagen later, vroeg mijn moeder me: "Wat heb je op die avond tegen hem gezegd? Hij wilde de telefoon langer dan een uur helemaal niet loslaten en hij leek kalmer en vrediger dan ik hem in dagen had gezien". Ik bewaarde het antwoord op haar vraag tot later in de herdenkingsdienst toen ik het woord tot alle aanwezigen richtte. Toen ik tegenover de hele congregatie van mijn vader's nieuwe kerk, die gestoeld was op het metafysische naturalisme, over ons laatste gesprek verhaalde, bood ik hen dezelfde hoop die hij had gevonden.

Lees Verder!

Lees Pagina 1 van Brief aan een Christelijke Natie: Een Weerwoord.

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
96 J.P. Moreland, Christianity and the Nature of Science, oftewel Het Christendom en de Aard van de Wetenschap, (Grand Rapids: Baker Books, 1989), 203; Stanley Jaki, The Road of Science and the Ways to God (Chicago: University of Chicago Press, 1978)


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Definitie van Discipelschap
Genade of Daden
Genade of Daden Video
Sex en de Bijbel
Wat is Bidden?
Bewijs voor het Christelijk Geloof
De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde
Het Vinden van God
Slavernij in de Bijbel
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Het Vinden van God to My Google!
Add Het Vinden van God to My Yahoo!
XML Feed: Het Vinden van God


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.