Slavernij in de Bijbel

Slavernij in de Bijbel

 
U bent hier: Wereldbeeld >> Slavernij in de Bijbel

Slavernij in de Bijbel
Een reden die je lijkt aan te dragen om het Christendom in diskrediet te brengen is het bestaan van slavernij in de Bijbel. Slavernij heeft door bijna de hele menselijk geschiedenis heen bestaan. Culturele gebruiken zijn door de eeuwen heen niet onveranderlijk gebleven, en de houding ten opzichte van slavernij is met deze gebruiken ook veranderd. Tegenstanders van slavernij waren vůůr de 18e eeuw een zeldzaam verschijnsel. De meest vermaarde en de eerst opgetekende uitzondering hierop vinden we in het boek Exodus. De wetten in het Oude Testament dienden onder meer om de menselijke behandeling van slaven te waarborgen. Maar, in Egypte dienden de IsraŽlieten vooral al stenenmakers en werkten zij onder zware omstandigheden. Mozes leidde ongeveer 600000 mannen met hun families uit de gevangenschap in Egypte.

In het Britse Rijk werden de slaven in 1834 geŽmancipeerd door de onvermoeibare inspanningen van mannen als William Wilberforce en John Newton. Als atheÔst had Newton geen morele fundering waarop hij zijn oppositie tegen de slavernij kon bouwen. Hij trad in dienst op een slavenschip en werd niet beter behandeld dan de slaven waar hij mee werkte. Hij werd vervolgens kapitein van zijn eigen slavenschip. Na een woeste storm ervoer Newton de genade van het Christelijk geloof en dit leidde hem tot het afzweren van zijn betrokkenheid bij de slavenhandel. William Wilberforce werkte van 1787 tot aan zijn dood in 1833 onvermoeibaar om de slavernij in Groot-BrittanniŽ af te schaffen. Een aantal maanden voor zijn overlijden was hij er getuige van hoe het Britse Parlement de Slavery Abolition Act (oftewel De Wet voor de Afschaffing van de Slavernij) aannam. De Britse slavenhandel kwam eindelijk tot een einde, grotendeels dankzij het onvermoeibare doorzettingsvermogen van Wilberforce en Newton. Wilberforce leefde ook een ijverig evangelisch, protestants Christelijk leven, dat slechts twee jaar vůůrdat hij zijn leven aan het afschaffen van de slavernij wijdde begon. De film Amazing Grace (oftewel Wonderbaarlijke Genade) die in Februari 2007 werd uitgebracht, toont de verhalen van deze twee Christelijke mannen.

De slavernij in het Koloniale Amerika en in het Engeland van de 18e eeuw was doorspekt met racisme en misbruik, maar in het IsraŽl van het Oude Testament was een toetreding tot de slavernij voor sommige mensen slechts een noodzakelijkheid. Niemand dwong anderen tot slavernij. De slaaf tekende een contract waarin werd overeengekomen dat hij de familie van zijn meester 7 jaar lang zou dienen. Aan het eind van deze periode werd het contract door de Wet ontbonden. In de contractperiode had de slaaf recht op alle privileges van de andere familieleden, met uitzondering van het erfrecht. De moderne analogie die hier het meest op lijkt is die van een au pair. Een slaaf zou zeker veel zwaardere taken uitvoeren dan het lichte werk in het huishouden dat een au pair verricht, maar desalniettemin ontwikkelden zich soortgelijke persoonlijke relaties tussen de betrokken mensen.

Toen jij de Bijbel las, dacht je dat "het elke man vrijstaat om zijn dochter in sexuele slavernij te verkopen -- hoewel bepaalde subtiliteiten van toepassing zijn.Ē34

    Wanneer iemand zijn dochter verkoopt als slavin, komt deze niet vrij zoals de mannelijke slaven. Bevalt zij haar meester niet meer, die haar voor zichzelf bestemd had, dan moet hij haar terugkopen. Maar hij heeft niet het recht haar te verkopen aan buitenlanders, omdat hij zijn plicht tegenover haar niet is nagekomen. Bestemt hij haar voor zijn zoon, dan moet hij haar de rechten van een dochter toekennen. Neemt hij er nog een vrouw bij, dan mag hij de eerste niet minder voedsel en kleding geven en ook de omgang met haar niet beperken. Doet hij haar in deze drie dingen tekort, dan mag zij weggaan zonder iets te vergoeden of te betalen. - Exodus 21:7-11
Wanneer een man in de tijd van het Oude Testament zijn dochter als een dienaar verkocht, dan stond hij haar toe om een huwelijksverbond aan te gaan waaraan zij zelf haar goedkeuring had gegeven. Normaalgesproken werd de reeks stappen die tot een huwelijk leidden door een man of door zijn familie begonnen. De Oud-Testamentische gewoonte hield ook in dat de nieuwe echtgenoot of zijn familie een bruidsschat aan de vader van de bruid moest betalen. Dit was niet altijd een geldbedrag, maar kon ook een ander soort geschenk zijn dat bestond uit iets dat als waardevol werd beschouwd. De bovenstaande passage biedt niet slechts toepasbare subtiliteiten, maar biedt een wettelijk raamwerk dat vrouwen beschermde die op deze manier een huwelijk aangingen.

Een voorbeeld van een familie met slavenbruiden is het huishouden van Jakob. Jakob had twaalf zonen wiens afstammelingen de Twaalf Stammen van IsraŽl zouden vormen. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Jozef en Benjamin.35 Jakob werd verliefd op Rachel en besloot met haar te trouwen. Jakob stapte daarom naar haar vader Laban en zij kwamen overeen dat hij zeven jaar lang een slaaf in het huishouden zou worden. Hiermee kon hij Rachel's hand in het huwelijk verdienen. Maar helaas (voor Jakob) was het gebruik in Laban's land dat de eerstgeborene het eerst zou moeten huwen. Daarom kreeg Jakob na het verstrijken van de zeven jaar Lea als vrouw in plaats van Rachel, wat hem boos maakte. Laban stemde er mee in dat Jakob na het verstrijken van de bruidsweek met Rachel zou trouwen, in ruil voor zeven nieuwe jaren van arbeid. Jakob was zwaar teneergeslagen en werkte nog zeven jaar voor Laban om de hand van zijn geliefde Rachel te winnen. Jakob en Rachel trouwden dus ook en breidden het gezin uit dat Jakob al met Lea was begonnen. Zowel Lea als Rachel kregen een slavin. Deze twee slavinnen, Zilpa en Bilha, werden ook een onderdeel van Jakob's gezin en werden door hun wederzijdse overeenkomst met Lea en Rachel ook slavenbruiden van Jakob. Lea gaf Jakob zes zonen, de drie andere vrouwen gaven hem elk twee zonen. Lea had ook een dochter, Dina. We vinden dit relaas in Genesis 29 en 30. Jakob behandelde zijn vrouwen, Lea en Rachel, en zijn slavenvrouwen, Zilpa en Bilha, eerlijk en billijk. Nadat Jakob zijn contract met Laban had uitgediend, woonde en reisde hij met zijn vrouwen en hun kinderen samen als een gezinseenheid.

Slavernij in de Bijbel - Polygamie
Polygamie was een algemeen aanvaard gebruik in het oude IsraŽl. Uit jouw redenering volgt dat polygamie ook hier, in het tegenwoordige Amerika, als de wet van het land zou voortleven. Immers, het grootste gedeelte van de religieuze bevolking in Amerika bestaat uit Christenen. Als de hedendaagse Christenen nog steeds naar de wetten van het Oude Testament zouden leven, dan zou Warren Jeffs niet de enige polygamistische leider zijn die in het nieuws zou zijn. Maar Jezus sprak zich in het evangelie van MatteŁs zeer duidelijk voor monogamie uit. Opnieuw werd de Oud-Testamentische wet door door de woorden van Jezus afgeschaft.

    Hij gaf ten antwoord: ĎHebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen ťťn zijn? Ze zijn dus niet meer twee, maar ťťn. Dus, wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.í - MatteŁs 19:4-6

Lees Verder!

Lees Pagina 1 van Brief aan een Christelijke Natie: Een Weerwoord.

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
34 Sam Harris, p. 15. Ref. Exodus 21:7-11.
35 Zie Genesis 35:23-26.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Genade of Daden Video
Bewijs voor het Christelijk Geloof
Het Vinden van God
Slavernij in de Bijbel
Sex en de Bijbel
De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde
Definitie van Discipelschap
Genade of Daden
Wat is Bidden?
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Slavernij in de Bijbel to My Google!
Add Slavernij in de Bijbel to My Yahoo!
XML Feed: Slavernij in de Bijbel


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.