Wat is Bidden?

Wat is Bidden?

 
U bent hier: Wereldbeeld >> Wat is Bidden?

Wat is Bidden?
JE HEBT DE neiging om te spotten met de suggestie dat God feitelijk de gebeden van Zijn mensen zou verhoren. Je schrijft:

  Wat was God aan het doen toen [orkaan] Katrina hun stad aan flarden scheurde? Hij moet de gebeden van die bejaarde mannen en vrouwen toch zeker wel gehoord hebben toen ze naar hun zolders vluchtten voor het stijgende water, om daar vervolgens langzaam te verdrinken. Dit waren gelovige mensen. Zij waren goede mannen en vrouwen die hun hele leven lang al hadden gebeden. Heb jij de moed om het evidente toe te geven? Deze arme mensen stierven terwijl ze met een denkbeeldige vriend aan het praten waren.67
Richard Dawkins geniet ook van het benadrukken van de onmacht van gebeden. Hij stelt dat Francis Galton, Charles Darwin’s neef, de eerste poging ondernam om wetenschappelijk te analyseren of bidden wel enig werkelijk resultaat heeft. “Hij merkte op dat elke zondag, in kerken in heel Groot-Brittannië, hele congregaties openlijk baden voor de gezondheid van de koninklijke familie. Zouden zij daarom niet in een uitzonderlijk goede gezondheid moeten verkeren, in vergelijk met de rest van ons. . ." Galton ontdekte dat er statistisch gezien geen verschil bestond tussen de gezondheid van de koninklijke familie en de gezondheid van de rest van de Britse bevolking.

We moeten hier ook opmerken dat Francis Galton de term eugenese bedacht, wat een prominente plaats had in de retoriek van Nazi-Duitsland. Galton schreef:
  We willen zeer graag in het kort de wetenschap belichten waarmee de stamboom verbeterd kan worden; een wetenschap die in geen enkel opzicht beperkt is tot vraagstukken over verstandig paren, maar die -vooral in het geval van de mens- alle invloeden in beschouwing neemt die, hoe gering ook, de neiging hebben om de meer betamelijke rassen of bloedlijnen een betere kans te geven om sneller over de minder betamelijke rassen of bloedlijnen te triomferen dan anders het geval zou zijn geweest. Het woord eugenese zou het idee in voldoende mate uitdrukken.68
Hoewel Galton's pionierswerk op het mislukte vakgebied van de eugenese geen invloed had op de geldigheid van zijn studie over bidden, zal de lezer de bovengenoemde zijsprong wellicht interessant vinden wanneer de immense invloed ervan op de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog wordt overwogen..

Richard Dawkins beschrijft een studie, die door de Templeton Foundation werd bekostigd, waarin de gevolgen van bidden voor hartpatiënten experimenteel werden onderzocht. Ze deden een dubbelblind onderzoek onder meer dan 1800 patiënten, waarvan "elk een bypass-operatie had ondergaan".
  De patiënten werden in drie groepen ingedeeld. Er werd voor groep 1 gebeden, maar deze patiënten hadden hier geen weet van. Er werd niet voor groep 2 (de controlegroep) gebeden. Ook deze patiënten hadden hier geen weet van. Er werd voor groep 3 gebeden, en deze patiënten waren hier wel van op de hoogte. De vergelijking tussen groepen 1 en 2 is een proef voor de effectiviteit van voorbeden. Groep 3 vormt een proef voor mogelijke psychosomatische gevolgen van de wetenschap dat er voor iemand gebeden wordt.69
Kerkleden in drie verschillende kerken die zich allemaal honderden kilometers van de proefpersonen bevonden ontvingen elk de voornaam en de eerste letter van de achternaam van alle patiënten waar zij voor moesten bidden. Er werd hen verteld dat ze de zinsnede "voor een succesvolle chirurgie met een snel, gezond herstel zonder complicaties" in hun gebeden moesten opnemen. De studie liet geen significante verschillen zien tussen de groepen waar wel voor gebeden werd en de groep waar niet voor gebeden werd.

Wat is Bidden – Effectieve Gebeden
Zou een dergelijk experiment enkele serieuze tekortkomingen kunnen hebben? Wat zijn vanuit God's perspectief de vereisten voor een aanvaardbaar gebed? Charles Hodge, de uitmuntende theoloog aan de universiteit van Princeton aan het einde van de negentiende eeuw, bood ons diverse criteria.

 1. Oprechtheid – “God is een Geest. Hij doorzoekt het hart . . .Hij kan niet bedrogen worden en zal niet bespot worden. . . .Iedereen moet erkennen. . .met betrekking tot de massa's die, op allerlei plaatsen waar Hij aanbeden wordt, de plechtige vormen van toewijding blijven herhalen of zich verenigen met de mensen die deze uitspreken, zonder ook maar enige overeenkomende emoties, dat een dergelijke dienst weinig meer is dan een bespotting.

 2. Hoogachting – “Niets is meer karakteristiek voor de gebeden die in de Bijbel zijn vastgelegd, dan de geest van hoogachting van de mensen die deze uitspraken.”

 3. Nederigheid – “Dit omhelst, in de eerste plaats, ons besef van onze. . .onreinheid als zondaars in de ogen van God.”

 4. Een volhardende smeekbede – “God behandelt ons als een wijze weldoener. Hij vereist dat we de waarde van de zegeningen waar we om vragen waarderen en dat we een gepaste eerlijkheid in ons verlangen manifesteren. Als een man voor zijn eigen leven of het leven van een naaste smeekt, dan kan zijn eerlijke verzoek niet afgezwakt worden.”

 5. Onderwerping – “Elke man die zijn relatie tot God nauwkeurig waardeert zal, ongeacht zijn verzoek, de neiging hebben om te zeggen: 'Heer, niet mijn wil maar de Uwe zal gedaan worden.’”

 6. Geloof – “We moeten geloven. (a.) Dat God bestaat. (b.) Dat Hij in staat is om onze gebeden te horen en te beantwoorden. (c.) Dat Hij genegen is om deze te beantwoorden. (d.) Dat Hij deze ongetwijfeld zal beantwoorden als deze in overeenstemming zijn met Zijn eigen wijze doeleinden en voor ons eigen goed.”

 7. In de naam van Christus vragen – “De Heer zei tegen Zijn discipelen: ‘Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn.’70 Wanneer we in de naam van iemand anders handelen dan betekent dat vaak dat we met de autoriteit van die ander handelen, en met de uitoefening van zijn macht. . . .Wanneer iemand een gunst vraagt in de naam van iemand anders, dan betekent dat gewoon: voor het welzijn van iemand anders. Er zal op de achting voor de mens in wiens naam de gunst is gevraagd vertrouwd worden als de reden waarom het verzoek ingewilligd zal worden.”71
Hoe oprecht is het steeds maar weer herhalen van dezelfde zin voor een groot aantal mensen? Hoe volhardend waren de gebeden van de kerkleden, die zelfs de achternamen niet kenden van de mensen waar zij voor baden? Een gebed is van nature een zeer persoonlijke ervaring. De poging om de effectiviteit van bidden statistisch vast te stellen is bij voorbaat gedoemd. Er zijn te veel factoren bij betrokken die de wetenschappelijke beproeving niet in de hand kan hebben.

Je lijkt het gewetenloos te vinden dat God "zich druk zou maken over onbeduidende zaken als een homo-huwelijk of de naam waarmee Hij in een gebed wordt aangesproken. . .”72 Maar toch, stel dat jij een college zou volgen waarin een significant gedeelte van het eindcijfer afhankelijk zou zijn van het aanwezig zijn tijdens de lesuren. Laten we eens stellen dat dit college door vijftig mensen gevolgd wordt en dat de professor aan specifieke individuen vragen stelt die tot korte klassikale discussies leiden. De professor hanteert een systeem waarin hij willekeurig tien vragen aan verschillende mensen in de klas stelt en hun antwoord vervolgens een rapportcijfer geeft. Elke vraag wordt gevolgd door een korte discussie en jij doet hier levendig aan mee. Maar, je bent er niet van op de hoogte dat de cijfers alleen gebaseerd zijn op de initiële antwoorden. Nog erger: je bent er niet van op de hoogte dat de professor jouw naam verkeerd heeft opgeschreven. In plaats van Sam Harris sta je in zijn agenda te boek als Saul Morris! Steeds als hij een vraag stelt aan Saul Morris, krijgt hij geen antwoord. Jij gaat er van uit dat deze gast al weken geleden zijn spullen heeft gepakt. Maar wanneer de uiteindelijke rapportcijfers bekend worden gemaakt zul je het verre van onbeduidend vinden dat je professor je naam verkeerd had.

Bidden is geen zinloos gebrabbel tegen een "denkbeeldige vriend" zoals jij veronderstelt. De actieve deelname van God in het leven van een Christen wordt steeds duidelijker in het leven van die Christen. “God’s uiteindelijke wil is onveranderlijk, maar de manier waarop Hij verkiest om Zijn wil uit te voeren is afhankelijk van de gebeden van Zijn kinderen”73. Gebeden lijken feitelijk de zichtbare koers van de gebeurtenissen in de levens van gelovigen te veranderen. Betekent dit dat God continu van gedachten verandert? Nee. Hij is zich bewust van de veranderingen die plaatsvinden, en hun gevolgen, voordat deze feitelijk plaatsvinden. Voor ons lijken deze zaken veranderingen te zijn omdat we deze niet vanuit Zijn alwetende perspectief kunnen zien.

Lees Verder!

Lees Pagina 1 van Brief aan een Christelijke Natie: Een Weerwoord.

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
67 Sam Harris, p. 52.
68 Francis Galton, Inquiries into human faculty and its development, oftewel Onderzoek naar de menselijke geestelijke vermogens en de ontwikkeling hiervan, (London: Macmillan, 1883): 17, fn1.
69 Richard Dawkins, The God Delusion, oftewel God als Misvatting p. 63.
70 Johannes 16:24. Zie ook Johannes 15:16 en Johannes 14:13.
71 Charles Hodge, Systematic Theology: Volume III (Hendrickson, 2003), p. 701-704. 72 Sam Harris, p. 55.
73 Walter A. Elwell, Ed. Evangelical Dictionary of Theology, oftewel Het Evangelisch Woordenboek der Theologie, (Baker Booka: Grand Rapids, 1984), p. 867. Zie ook Johannes 1:12 en 1 Johannes 3:1.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

De Doctrine van de Oorspronkelijke Zonde
Bewijs voor het Christelijk Geloof
Het Vinden van God
Sex en de Bijbel
Genade of Daden
Wat is Bidden?
Slavernij in de Bijbel
Definitie van Discipelschap
Genade of Daden Video
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Wat is Bidden? to My Google!
Add Wat is Bidden? to My Yahoo!
XML Feed: Wat is Bidden?


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.