Clicky

Съществува ли Ада

Съществува ли Ада

 - Истина или измислица
Вие сте тук: Мироглед >> Съществува ли Ада

Съществува ли Ада – какво казва Стария Завет?
Съществува ли Ада? Правилното библейско разбиране включва вярата в един истински, вечен и физически ад. Какво вярвате вие?

Много е интересно да открием, че в Библията има повече стихове за Ада, отколкото за Рая. Ето няколко стиха в Стария завет за Ада. Данаил 12:2 заявява, "И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение." Адът е описан тук като вечен. Исая 66:24 заявява: „И като излязат те ще видят труповете на човеците, които са престъпили против Мене; защото техният червей няма да умре, нито ще угасне огънят им; и те ще бъдат гнусни на всяка твар.” В това Писание ада е описан като място, където огънят не угасва. Второзаконие 32:22 описва ада като място, където Бог излива гнева Си, „Защото огън се накладе в гнева Ми, и ще пламне дори до най-дълбокия ад; ще пояде земята с произведенията й, и ще изгори основите на планините.” Псалом 55:15 илюстрира ада като царството на нечестивите, „Нека дойде ненадейно смърт на тях. Нека слязат живи в преизподнята; защото в жилищата им, и в сърцата им има злодейство.”


Съществува ли Ада – какво казва Новия Завет?
Съществува ли Ада? Ако ясното учение на Стария Завет не е достатъчно, Новия завет също има много да каже. 2 Солунци 1:9 ни казва: „Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила.” Откровение 14:10-11, говорейки за Антихриста, ни учи, „Той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му” Адът е езеро с горящ огън, както е описано в Откровение 20:14-15: " И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро, е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро."


Съществува ли Ада – какво казва Исус?
Някои, които твърдят, че ада не съществува, се основават на тяхната вяра, че Исус учи любов, мир и прошка - и че Той не учи за едно вечно място на огнено наказание за невярващи. Въпреки това, точно обратното е вярно. Исус учи повече за ада, отколкото всеки друг в Божието Слово. Исус описва ада като неугасим огън (Матея 3:12), място на вечен огън, (Матей 25:41) вечно наказание (Матей 25:46) и като място на мъчение, огън и агония (Лука 16: 23-24). Исус учи конкретно за ада много пъти в Неговото служение (Матей 5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Марк 9:43-47; Лука 12:6; 16:23) .


Съществува ли Ада – справедлива ли е вечността в ада?
Ако ада съществува, как може това да бъде справедливо? Защо един любящ Бог наказва човека завинаги, когато греховете, които той е извършил, са само в продължение на 70-80 години? Отговорът е, че всеки грях в крайна сметка е срещу Бог, Който е безкраен (Псалм 51:4). Така че, тъй като Бог е вечен и безкраен, всеки грях е достоен за безкрайно наказание.

Да, Бог ни обича (Йоан 3:16) и иска всички хора да бъдат спасени (2 Петрово 3:9). Въпреки това, Бог е справедлив и праведен - Той няма да позволи греха да остане ненаказан. Ето защо Бог изпрати Исус да плати цената за нашите грехове. Смъртта на Исус Христос е крайната смърт, заплащаща крайния ни дълг за греха - така че ние да не трябва да го изплащаме в ада за вечността (2 Коринтяни 5:21). Всичко, което трябва да направим, е да повярваме в Него и ще бъдем простени и ни е обещан вечен дом на небесата. Бог ни обича толкова много, че промисли нашето спасение. Ако отхвърлим Неговия дар за вечен живот чрез Господ Исус Христос, ние ще се изправим пред вечните последици от това решение - цяла вечност в огнен ад.

Ако ти умреш днес, знаеш ли със 100% сигурност, че ще отидеш в рая? Разбери това със сигурност днес!

Научете повече!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Ученичество

Съществува ли Ада
Божият Агнец
Additional Content To Explore...

Хваление
Общуване
Служение
Евангелизъм
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Съществува ли Ада to My Google!
Add Съществува ли Ада to My Yahoo!
XML Feed: Съществува ли Ада
Мироглед Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Всички права запазени.