Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Christendom en economie video

Moeten Christenen een economisch systeem steunen dat staat voor privébezit en werkethiek of voor een socialistisch, gecentraliseerd beheer?

Met dank aan rev21.net en Randall Niles. © 2007 ThinkWorks, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Je kunt deze video ook hier bekijken:
"Christendom en economie" op YouTube
Atheïstische religie Menselijk lijden

Kijk eens naar deze twee video's' om nog meer te leren!

OF

Lees het artikel: Christendom en economie!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

What is your response?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2020 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden