Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Wereldbeeld

Of jij je ervan bewust bent of niet: jij hebt een wereldbeeld! Jij hebt vooronderstellingen die jouw kijk op het leven beïnvloeden. Een wereldbeeld - of levensbeschouwing - kan vergeleken worden met een lens die de manier verandert waarop jij het leven bekijkt en hoe jij de wereld om je heen ervaart. Wat is jouw wereldbeeld? Verandert jouw lens de kijk op jouw leven?

Brief aan een Christelijke natie - Een weerwoord


De evolutie van de Bijbel


Denken wij na?


Het Christelijke wereldbeeld


Het Islamitische wereldbeeld


Het Marxistisch-Leninistische wereldbeeld


Het New Age wereldbeeld


Het postmoderne wereldbeeld


Het seculier humanistische wereldbeeld


Levensbeschouwelijke vraagstukken
WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenEngels

Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden