Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Het probleem van het lijden


Het probleem van het lijden
Je stelt dat “een atheïst iemand is die gelooft dat de moord van een enkel klein meisje - ook al gebeurt dat maar eens in een miljoen jaar - twijfels oproept over het bestaan van een goede God.” Dat klinkt redelijk. Veel Christenen hebben soortgelijke twijfels wanneer zij te maken hebben met tragische gebeurtenissen in de wereld of in hun eigen levens. Je merkt het volgende op: "We kunnen gerust stellen dat bijna alle inwoners van New Orleans net als jij in een almachtige, alwetende en barmhartige God geloofden, op het moment dat orkaan Katrina toesloeg.” Hoewel dat duidelijk een overdrijving is, kunnen we tijdens natuurrampen duidelijk nodeloos kwaad waarnemen en dit vraagt om een uitleg. Helaas zul je de Christelijke verklaring niet willen aanvaarden, omdat deze ervan uitgaat dat God bestaat. Desalniettemin zal ik dit onderwerp ten behoeve van de lezer bespreken.

Wij ontkennen niet dat er kwaad in de wereld bestaat. Maar wat is het kwaad? In de eenvoudigste bewoordingen is de verhouding tussen goed en kwaad vergelijkbaar met de verhouding tussen warmte en kou. Warmte is een vorm van energie. Een gebrek aan warmte-energie ervaren we als kou. Op eenzelfde manier is het kwaad een gebrek aan het goede. Om een wereld te kunnen scheppen waarin de mens de vrijheid zou hebben om tussen goed en kwaad te kiezen, moest God toestaan dat de gevolgen van die kwaadaardige daden eruit zouden kunnen voortkomen. Een voorbeeld hiervan was de droogte in Soedan in 2001. De regering in Khartoem mengde zich in de hulpprogramma's van de V.N. zodat dit tot een hoger dodental onder hun eigen bevolking zou leiden. Hoewel een natuurramp het probleem in de Soedan op gang zette, leidden gewetenloze menselijke keuzes tot vreselijke gevolgen. Toen New Orleans werd verwoest door orkaan Katrina, schreef je dat "God niemand van zijn plannen op de hoogte had gebracht". Maar toch kun jij niet weten of je uitspraak wel waar is. Het is mogelijk dat God wel degelijk in de levens van vele mensen aan het werk is geweest om hen ertoe aan te zetten deze catastrofe te ontlopen. Wat God niet deed was de uitzending van een speciaal persbericht om de wereld van Zijn plannen op de hoogte te stellen.

Hoewel sommige rampzalige gebeurtenissen in de natuur een gevolg zouden kunnen zijn van de directe, causale "hand van God", kunnen andere net zo zeer de noodzakelijke bijprodukten zijn van de schepping van een wereld die geschikt is voor leven. Platentektoniek leidt weliswaar tot aardbevingen en vulkanen, maar speelt ook een rol in de ontwikkeling van petroleumafzettingen. De watercyclus geeft ons modderstromen en stormen, maar verspreidt het water ook naar oogsten en vee. De aanname dat God een wereld zonder natuurrampen zou hebben geschapen als hij echt goed zou zijn, vereist een alwetendheid die alleen aan Hem toebehoort.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden