Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Alles over wereldbeeld FAQ

Frequently Asked Questions on Wereldbeeld

  • Wat gebeurt er in de hel? - Vertelt de Bijbel ons wat er in de hel gebeurt? Bestaat er een beschrijving van de hel? Vind hier de details.
  • Wie zal er naar de hel gaan? - Gaan slechte mensen en moordenaars naar de hel en alle andere mensen naar de hemel? Wie beslist wat de eeuwige bestemming van de mens zal zijn?


   WAT DENK JIJ?
   Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

   Wat is uw reactie?

   Ja, ik wil Jezus volgen

   Ik ben al een volgeling van Jezus

   Ik heb nog steeds vragen   Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden