Alles over wereldbeeld FAQ

Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er in de hel? - Vertelt de Bijbel ons wat er in de hel gebeurt? Bestaat er een beschrijving van de hel? Vind hier de details.

Wie zal er naar de hel gaan? - Gaan slechte mensen en moordenaars naar de hel en alle andere mensen naar de hemel? Wie beslist wat de eeuwige bestemming van de mens zal zijn?

Drie-eenheidsformule - 1 Johannes 5:7-8? - Is 1 Johannes 5:7-8 tekstkritisch gesproken problematisch omdat de doctrine van de Drie-eenheid wordt tegengespreken? Wat zeggen de Schriftgeleerden erover?

Fouten in de Bijbel – Andere Schriftteksten die Ehrman discutabel vindt? - Bestudeer Marcus 1:14, Hebreeën 2:9, Johannes 1:18 en Matteüs 24:36. Zijn deze passages volgens sommige mensen pas later toegevoegd?

Marcus 16 – De laatste twaalf verzen van het Evangelie van Marcus? - Werden de laatste twaalf verzen van het evangelie van Marcus pas later door een andere schrijver of kopieerder toegevoegd? Levert dit problemen op in de tekstkritiek?

Pericope Adulterae - Johannes 7:53-8:11? - Bestudeer Johannes 7:53-8:11. Bevat deze passage tekstkritische problemen die belangrijke doctrines van het Christelijke geloof zouden kunnen beïnvloeden?


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen