Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Menselijk lijden


Menselijk lijden - Geluk en verzachting van menselijk lijden
Zijn het geluk van het individu en de verzachting van menselijk lijden werkelijk de hoogste uitdrukking van het goede in onze huidige samenleving? Zijn dingen die ons als individuen gelukkig maken altijd goed voor ons? Komt er ooit een groter goed voort uit menselijk lijden? Wanneer we moraliteit in termen van geluk en lijden uitdrukken, dan blijkt dat te simplistisch te zijn. Veel psychotropische drugs veroorzaken bijvoorbeeld euforische ervaringen, een extreem gevoel van geluk, maar toch leiden deze drugs tot lichamelijke verslaving en orgaanbeschadigingen, wat na langdurig gebruik tot de dood zal leiden. Je hebt eerder het volgende gesteld: "Kijk eens naar onze drugswetten; het enige organiserende principe dat deze wetten logisch kan verklaren is dat alles is verbannen wat gebeden of reproductieve seksualiteit als een bron van plezier radicaal zou kunnen overschaduwen”87. De meeste lezers zullen je overdrijving en je antichristelijke retoriek in een dergelijke uitspraak gemakkelijk kunnen onderscheiden. Je wijst op het volgende: "In het bijzonder worden juist al die drugs verboden (LSD, mescaline, psilocybine, DMT, MDMA, marihuana, enzovoorts) die volgens de gebruikers een spiritueel of geestelijk belang hebben”88. Net als andere drugs, zelfs de geneesmiddelen die regelmatig gebruikt worden, gaan de gewenste gevolgen gepaard met ongewenste neveneffecten die verschillende leden van een bevolking niet op dezelfde manier beïnvloeden. LSD, mescaline, psilocybine, dimethyltryptamine (DMT) en Ecstasy (MDMA) zijn alle hallucinogenen die tot neveneffecten kunnen leiden als braken, diarree, tachycardie (een verhoogde hartslag), duizeligheid, hoofdpijn en rusteloosheid. Deze drugs kunnen ook een lange duur-gevolg hebben dat bekend staat als HPPD ("Hallucinogeen Persisting Perception Disorder"), een stoornis die kan leiden tot levenslange onrust- en slaapproblemen. Psychotropische drugs schenken een onmiddellijke bevrediging, maar komen dus ook met een zeer hoog prijskaartje.

Je zult je lezers waarschijnlijk niet kunnen overtuigen dat dergelijke gevaarlijke straatdrugs gelegaliseerd zouden moeten worden, maar je hebt duidelijk het idee dat "bijna alle dingen die mensen doen... gevaarlijker zijn dan marihuana roken in de privacy van je eigen huis”89. Immers, zo zeg je, "geneesmiddelen als aspirine en ibuprofen zijn de oorzaak van een geschat jaarlijks dodental van 7600, alleen al in de Verenigde Staten, maar marihuana doodt niemand.”90 Hoewel marihuana volgens jou onschuldig is, begint men de gevaren van deze drug nu te erkennen.

    Het gebruik van marihuana is veel gevaarlijker dan altijd werd geloofd. Elk jaar sterven honderden jonge mensen door "ongevallen" die veroorzaakt worden door het langdurige gebruik van de drug, zo stelt de hoogste lijkschouwer in Groot-Brittannië. Hamish Turner, de voorzitter van de "Coroners’ Society, vertelde The Telegraph dat marihuana, dat vaak onschuldig wordt genoemd, steeds vaker de werkelijke doodsoorzaak is wanneer een sterfgeval als zelfmoord worden aangeduid.91
Hoewel de mening van een enkele lijkschouwer slechts als anekdotische ondersteuning kan worden gebruikt, kunnen we wel eens kijken wat er wordt gerapporteerd door het "White House Office of National Drug Control Policy" (De dienst van het Witte Huis voor het nationale drusgbeleid).
    Het "Drug Abuse Warning Network" ("DAWN", oftewel "Het Drugsmisbruik Waarschuwingsnetwerk") verzamelt informatie over sterfgevallen waarbij drugsgebruik betrokken was. De informatie wordt verzameld in 42 stedelijke gebieden over de hele VS. Cannabis was een van de tien meest voorkomende drugs in zestien steden, waaronder Detroit (74 sterfgevallen), Dallas (65) en Kansas City (63). Marihuana wordt vaak in combinatie met andere drugs vermeld; in stedelijke gebieden waar marihuana in de statistieken over drugsdoden wordt opgenomen heeft een gemiddelde van 79 procent van die sterfgevallen te maken met marihuana en op zijn minst één andere drug.92
Hoe zit het dan met het idee van menselijk lijden? Moet lijden altijd als negatief worden gezien? Zouden we lijden kost wat kost moeten vermijden? Nu en dan kan een kortstondige pijn dienen als een waarschuwingsmiddel, zodat we een lijden op de lange duur kunnen voorkomen. Wanneer we een onverwachte lichamelijke pijn ervaren, dan kan dit dienen als een signaal dat onze gezondheid mogelijk gevaar loopt. Als we in een vroege stadium gehoor geven aan een dergelijk signaal, kunnen we vaak later terugkijken en zien dat deze pijn een zegen was.


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
87 Idem, p. 160.
88 Idem, pg. 160-161.
89 Idem, p. 161.
90 Idem.
91 http://alcoholism.about.com/b/a/039646.htm.
92 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Mortality Data from the Drug Abuse Warning Network, 2001 (PDF), Januari 2003, zie http://dawninfo.samhsa.gov/old_dawn/pubs_94_02/mepubs/files/DAWN2001/
DAWN2001.pdf.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden