Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Seks voor het huwelijk


Seks voor het huwelijk - Voor en tegen
"Is het oké om seks voor het huwelijk te hebben?" Dat is een heel gewone vraag onder tieners en verloofde stellen. Misschien bevind jij je wel in een relatie die deze kant opgaat, maar weet je niet zeker wat te doen. In je gedachten heb je waarschijnlijk de voor- en nadelen afgewogen van seks voor het huwelijk. Aan de positieve kant van de balans is er de acceptatie van je leeftijdgenoten, de hoop op genot en de bevrediging van seksuele verlangens. De negatieve kant van de balans draagt het gewicht van de moraliteit, angst voor zwangerschap of ziekte en schuldgevoelens. Hoe balanceren deze gewichten? Wat is de juiste beslissing? Laten we eens een blik werpen op de feiten.


Seks voor het huwelijk - Is het moreel verantwoord?
Moraliteit is voor veel mensen een factor wanneer zij een beslissing moeten nemen over seks voor het huwelijk. Is het een factor voor jou? De berichten die we uit de meeste TV shows en films ontvangen vertellen ons immers: "iedereen doet het". In het licht van de tegenwoordige tolerante houding kunnen jouw leeftijdgenoten je vreemd vinden alleen al omdat je erover nadenkt.

Maar misschien bestaat er iets in je binnenste, als een stem in je hoofd, dat jou onzeker maakt of het nou wel of niet verkeerd is om seks voor het huwelijk te hebben. Veel mensen noemen deze stem hun bewustzijn. Hoe kun je zeker weten of je "bewustzijn" het bij het rechte eind heeft? Over de hele wereld wordt Bijbel door veel mensen als een moreel of godsdienstig boek beschouwd. Laten we daarom eens kijken wat de Bijbel te zeggen heeft over seks voor het huwelijk.

De Bijbel noemt seks voor het huwelijk vaak "ontucht" of "overspel", maar dan wel in de zin van seksuele gemeenschap tussen mensen die niet met elkaar getrouwd zijn. Het enige verschil dat de Bijbel maakt tussen seks voor het huwelijk en overspel, is dat overspel plaatsvindt tussen getrouwde personen terwijl dat bij seks voor het huwelijk niet het geval is. Seks voor het huwelijk is net zozeer een zonde als overspel en alle andere vormen van seksuele immoraliteit. Zij hebben alle betrekking op seksuele relaties met iemand waarmee je niet getrouwd bent.

De Bijbel verklaart dit als volgt: "Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam" (1 Korintiërs 6:13). Vers 18 gaat hierop verder in: "Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam." Galaten 5:19 zegt hetzelfde: "Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid..." Efeziërs 5:3 zegt dit het duidelijkst: "Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen." Uit deze verzen blijkt dat de Bijbel een complete en totale onthouding van seks voor het huwelijk voorstaat.


Seks voor het huwelijk - Is het lichamelijk en emotioneel veilig?
Veiligheid is een andere factor die overwogen moet worden wanneer een beslissing wordt genomen over seks voor het huwelijk. Wist jij dat 50% van alle mensen die tegenwoordig het HIV virus dragen tussen 15 en 24 jaar oud zijn? Het gebruik van een condoom reduceert het risico om HIV op te lopen slechts met 85%. En condooms leiden niet tot een significant verlaagd risico om andere seksueel overdraagbare aandoeningen op te lopen. Neem deze statistieken in overweging wanneer je een beslissing neemt.

De meeste mensen beschouwen de emotionele effecten van seks voor het huwelijk niet eens. Kijk, seks is een emotionele ervaring en het beïnvloedt ons leven op manieren die wij niet helemaal kunnen begrijpen. Wanneer zij seks voor het huwelijk hebben gehad, hebben veel mensen last van schuldgevoelens, schaamte, wantrouwen, wrok, een gebrek aan respect, spanning en nog veel meer. Wanneer je de volgende paragraaf leest, denk dan eens na over Gods liefde voor jou als voornaamste reden voor jouw seksuele reinheid. God wil niet dat jij onnodige emotionele pijn ervaart!


Seks voor het huwelijk - Recreatie of re-creatie?
Wanneer we seks voor het huwelijk bespreken, leggen we vaak de nadruk op het "recreationele" aspect ervan. Jazeker, seks brengt genot. God, onze Schepper, heeft dat zo ontworpen. Het is misschien moeilijk voor te stellen dat God seks heeft geschapen, maar Hij heeft dat toch gedaan! In Gods plan werd seks ontworpen zodat getrouwde stellen samen kunnen genieten van het plezier en de opwinding van seksuele relaties. De Bijbel spreekt hierover in Hebreeën 13:4: "Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen." God heeft seks geschapen om plezierig, opwindend en genotvol te zijn. Maar tegelijkertijd is het duidelijk in de Bijbel dat God de seksuele activiteiten beperkt tot gehuwde stellen.

Waarom is dat zo? Ja, seks is genotvol, maar in Gods ogen is het primaire doel van seks niet recreatie, maar veeleer "re-creatie". Met andere woorden: seks heeft op de eerste plaats een voortplantende functie. God beperkt seks niet tot getrouwde stellen om ongetrouwde mensen van dit plezier te beroven. In plaats daarvan verbiedt God seks voor het huwelijk om ongetrouwde mensen te behoeden voor ongewilde zwangerschappen en voor kinderen die geboren worden uit ouders die hen niet willen, en om kinderen te behoeden voor ouders die niet klaar voor hen zijn. Stel je eens even een wereld voor zonder seks voor het huwelijk. Er zouden geen seksueel overdraagbare ziekten bestaan, er zouden geen ongehuwde moeders zijn, er zouden geen ongewenste zwangerschappen bestaan, geen abortussen, enzovoorts. Volgens de Bijbel is onthouding Gods enige gedragsstandaard aangaande seks voor het huwelijk. Onthouding redt levens, beschermt baby's, geeft seksuele relaties de juiste waarde, en het belangrijkst: onthouding eert God.


Read Seks voor het huwelijk Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden