Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Seks voor het huwelijk

(Read Seks voor het huwelijk, Part 1 First)

Seks voor het huwelijk - Conclusie
Seks voor het huwelijk heeft geen moreel fundament. Het is tegen God gekeerd en het is lichamelijk en emotioneel onveilig. Hoewel seks genotvol is, is het door God ontworpen om door twee getrouwde mensen genoten te worden.

Seks voor het huwelijk - Waar moeten we de grens trekken?
Een veel gestelde vraag over seks voor het huwelijk is de volgende: "Als wij geen seks mogen hebben, hoe ver kunnen we dan wel gaan?" Een betere vraag zou zijn: "Hoe ver zouden we moeten gaan?" Gods Woord geeft ons geen gedetailleerde "lijst" van alle dingen die een stel wel of niet mag doen voordat zij getrouwd zijn. Sommigen gebruiken dit als een excuus om de "grenzen te verleggen", en natuurlijk zo dicht mogelijk bij "echte" seks. De Bijbel vertelt ons niet uitdrukkelijk wat een stel wel of niet mag doen, maar dat geeft ons geen vrijbrief om alles maar te doen tot aan de uiterste grens van seks voor het huwelijk. In essentie is "voorspel" bedoeld om "voor de seks" plaats te vinden en om een stel gereed te maken voor geslachtsgemeenschap. Logisch gezien zijn dan alle vormen van "voorspel" voorbehouden aan getrouwde stellen. Alles wat als "voorspel" kan worden beschouwd, zou tot het huwelijk vermeden moeten worden.

Als seksuele activiteit en alle vormen van voorspel dan voorbehouden zouden zijn aan getrouwde stellen, wat kan een ongehuwd stel dan nog doen? Het stel heeft de vrijheid om dit zelfs te bepalen. Natuurlijk is dit afhankelijk van hun relatie met God. In het algemeen wordt aanbevolen dat een stel voor het huwelijk niet verder gaat dan handen vasthouden, knuffelen en licht kussen. Hoe meer een getrouwd stel exclusief met elkaar kan delen, hoe specialer en unieker de seksuele relatie wordt.

Seks voor het huwelijk - Wat als het al te laat is?
Als jij al seks voor het huwelijk hebt gehad, zou je je erop moeten toeleggen - voor God, je vriend/vriendin en jezelf - om vanaf dit moment seksueel rein te blijven tot aan het huwelijk. Vraag God om hulp en kracht om tot aan het huwelijk seksueel rein te blijven. God zal je de kracht en de genade geven (Filippenzen 4:13) om de verleiding te weerstaan, zolang jij zelf daartoe bereid bent en ervoor zorgt dat jij jezelf niet bewust in verleidende situaties begeeft. Denk eens terug aan het "Onze Vader": "En breng ons niet in beproeving." Dat betekent niet dat Hij ons zal verlossen van de gevolgen van onze eigen verkeerde beslissingen. Als jij aan verleidingen toegeeft, dan is het niet omdat God jou daar naartoe geleid zou hebben.

1 Korintiërs 10:13 stelt: "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." Het is mogelijk om te vechten tegen verleidingen.

Het is ook belangrijk te onthouden dat God de zonde van seks voor het huwelijk kan en zal vergeven. Als een mens zijn (of haar) vertrouwen in de Heer Jezus Christus stelt voor zijn verlossing, en verlangt om zich af te keren van zijn vroegere zondige leven, dan zijn alle zonden vergeven. Dat omvat het verleden, het heden en de toekomst, grote en kleine zonden. Jezus stierf om de straf voor al onze zonden te betalen, waaronder ook seks voor het huwelijk. Wanneer onze zonden zijn vergeven, zijn ze echt allemaal vergeven. Kolossenzen 1:13-14 zegt: "Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden." Wat wij moeten doen is onze zonden bekennen. 1 Johannes 1:9 zegt: "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad."


Leer meer over vergeving!

Als je meer over dit onderwerp wilt weten of als je op zoek bent naar praktische hulp en tips voor je persoonlijke situatie, ga dan naar Ware Liefde Wacht.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden