Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Reactie op 'Brief aan een Christelijke natie'


Reactie op 'Brief aan een Christelijke natie' – Mijn conclusie
De woorden van Paulus, in zijn eerste brief aan de gemeente die hij met anderen in Korinthe had opgebouwd, zijn een goede samenvatting van de dingen die ik in dit boek heb proberen te verhelderen. Het bewijs voor de werkelijkheid van de opstanding van Christus wordt steeds krachtiger. In het boek "The Son Rises" (oftewel: "Zoonsopkomst") van William Lane Craig wordt het historische en filosofische bewijs voor de opstanding meesterlijk samengevat. Het volumineuze boek van N.T. Wright met de titel "The Resurrection of the Son of God" (oftewel "De opstanding van de Zoon van God") biedt onder andere een diepgaande evaluatie van dezelfde argumenten.

    In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften; en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn; sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is Hij ook verschenen aan míj. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen; dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd. Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van God een vals getuigenis te hebben afgelegd; want dan hebben wij tegen God in getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, wat Hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen, en als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven. - 1 Korintiërs 15:3-22
Jij ziet de hoop op een leven na deze sterfelijke spiraal waarschijnlijk als niets meer dan een fantastische droom. Maar miljoenen mensen over de hele wereld zien het als een tegenwoordige realiteit. De atheïst heeft de stervende mens, die zich zorgen maakt over het einde van zijn leven, niets anders te bieden dan het erfgoed dat hij in het leven door zijn bijdragen mogelijk heeft achtergelaten. De atheïst biedt geen oplossing voor het probleem van duidelijk nodeloos kwaad. Als wij allen slechts het product zouden zijn van een Godloze vorm van natuurlijke selecte, dan hebben velen onder ons weinig meer om naar uit te zien dan een leven zonder hoop, gevuld met onverklaarbaar lijden en eindigend met de persoonlijke ondergang. God biedt de beste oplossing voor de problematiek van het lijden, het kwaad en de dood, omdat Hij ieder van ons een manier heeft gegeven waarop wij een leven kunnen leiden dat tot in de eeuwigheid van belang zal zijn en waarop wij de onmetelijke vreugde van een eeuwig samenzijn met Hem kunnen binnenstappen.


Leer meer over een eeuwigheid met God!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Tien Engelstalige boeken die ik kan aanbevelen:
Reasonable Faith door William Lane Craig
Scaling the Secular City door J.P. Moreland
The Holiness of God door R.C. Sproul
The Language of God door Francis Collins
I Don’t Have Enough Faith to be an Atheist door Norman Geisler en Frank Turek
Walking from East to West door Ravi Zacharias
God: Coming Face to Face with His Majesty door John MacArthur, Jr.
The Resurrection of the Son of God door N.T. Wright
Authentic Christianity door John R.W. Stott
Classical Apologetics door R.C. Sproul, Arthur Lindsley en John GerstnerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden