Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Homoseksuele Christenen


Homoseksuele Christenen - Wat zegt de Bijbel hierover?
Openlijk homoseksuele mannen die worden aangesteld als leiders in de kerk... zouden Christenen hierdoor geschokt zouden moeten zijn, of gaat het hier om een culturele openheid die wij allemaal zouden moeten omarmen? Er was een tijd dat alleen het idee al met ontsteltenis en ontkenning zou worden benaderd, maar tegenwoordig vindt er een toename plaats van het aantal mensen dat beweert van Christus te houden, maar er tegelijkertijd een homoseksuele leefstijl op nahoudt. Wat is de waarheid? Wat heeft God te zeggen over homoseksualiteit en homoseksuele Christenen?

Kan een mens van God houden en tegelijkertijd ongehoorzaam zijn aan zijn Woord? En is homoseksualiteit een ongehoorzame handeling? Wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over homoseksuelen? De Bijbel vertelt ons consequent dat homoseksuele activiteit een zonde is (Genesis 19:1-13; Leviticus 18:22; Romeinen 1:26-27; 1 Korintiërs 6:9). Romeinen 1:26-27 leert ons specifiek dat mensen die homoseksualiteit bezigen dit doen omdat zij God ontkennen en Hem ongehoorzaam zijn. Wanneer een volhardt in zonde en ongeloof, dan "geeft God hem over" aan zelfs nog slechtere en meer verdorven zonden, om hen te laten zien hoe vruchteloos en hopeloos een leven zonder God is.


Homoseksuele Christenen - Hoe ernstig is de zonde?
Homoseksualiteit is maar een van vele mogelijke zonden waardoor wij kunnen worden overmeesterd. 1 Korintiërs 6:9 verklaart dat homoseksuele "boosdoeners" het koninkrijk van God niet zullen erven. Homoseksualiteit is geen "grotere" zonde dan enige andere zonde. Elke zonde is een belediging van God. Homoseksualiteit is slechts een van de vele dingen die in 1 Korintiërs 6:9-10 worden genoemd als de zaken die een mens uit Gods koninkrijk kunnen houden. Gods vergeving is net zozeer beschikbaar voor een homo als voor iemand die overspel pleegt, iemand die aan afgoderij doet, een moordenaar, een dief, enzovoorts. God belooft ook aan alle mensen die geloven in het reddende werk van Jezus Christus de kracht om hun zonden, inclusief homoseksualiteit, te overwinnen (1 Korintiërs 6:11; 2 Korintiërs 5:17). De sleutel is het geloof in Zijn Woord, het geloof dat Hij een perfecte wens en een perfect doel voor jouw leven heeft, de erkenning van je eigen verkeerde gedachten, houdingen en gedrag, de vraag aan God om jou de kracht te geven om verleidingen te weerstaan en een leven dat handelt op basis van jouw vertrouwen in Hem.

Het bekende Engelse woord voor homoseksueel is "gay", een woord dat vroeger "zielsblij" betekende. Voor de "zielsblije" mensen die zich tot Christus wenden en tot inkeer komen van hun leefstijl, kan het woord die betekenis inderdaad weer krijgen! Genesis 1:26-27 vertelt ons dat God de mensheid (dat betekent alle mensen) naar Zijn eigen evenbeeld heeft geschapen. Openbaring 4:11 vertelt ons dat Gods motivatie voor de schepping van alle dingen was... dat Hij dit wilde doen! De hele mensheid werd door en voor het welbehagen van God geschapen. Zo veel houdt Hij van ons! Deze woorden zijn getuige van het feit dat elk individueel mens belangrijk is voor God.

Met dat in het achterhoofd moeten bijzonder goed opletten wanneer de Bijbel zich krachtig uitspreekt tegen een bepaald gedrag, een bepaalde houding of een bepaalde handeling! God is onze liefhebbende Schepper en Hemelse Vader. Hij wil nooit verdeeldheid zaaien of ons van Hem weghouden. Hij wil ons altijd de weg naar volkomenheid en gezondheid tonen. Men zegt vaak dat de Bijbel een handboek voor het leven is, een gebruikshandleiding zogezegd. Waarom zou een handleiding voor je auto het gebruik van een bepaald loodgehalte of een bepaalde motorolie afraden, tenzij deze de motor zouden beschadigen? Hetzelfde geldt voor het Woord van God, maar met oneindig veel grotere, eeuwige gevolgen.


Homoseksuele Christenen - Waarom is de aanvaarding van alle leefstijlen verkeerd?
De hedendaagse trend om alle leefstijlen en elk gedrag te aanvaarden is wat God betreft niet oké! Wij willen allemaal het gevoel hebben dat we normaal zijn en het waard zijn om geliefd te worden - bedenk dus goed wie ons werkelijk vertelt dat alles wat we maar willen doen oké is, en bedenk dan de gevolgen daarvan: gebroken gezinnen, misbruikte en verwarde kinderen, vergruisde levens. Is dat wat een liefhebbende Vader voor zijn kinderen zou wensen? God houdt van ons en Hij weet wat ons zal beschadigen of kwetsen. Hij is een beschermende Vader die niet wil dat Zijn kinderen gekwetst worden! Luister naar Zijn Woord. Als jij verstrikt bent geraakt in seksuele zonde of enige andere zonde, bedenk dan zorgvuldig wat Hij in jouw hart tegen je zegt.


Homoseksuele Christenen - Wat denk jij?
Ben jij een homoseksuele Christen? Ben jij een gelovige die verstrikt is geraakt in homoseksualiteit? Vind jij dat oké? Denk er alstublieft nog eens over na, omwille van jezelf en omwille van de mensen die van je houden. Denk na over het Woord van God. Hij heeft ons allen niet zonder reden mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Overdenk hoe het leven is geschapen. Of het nu gaat om een elektrische stroom, een puppy of een baby.... er zijn altijd twee componenten nodig, mannelijk en vrouwelijk, met elkaar verbonden, om deze dingen tot leven te brengen.

Wil jij weten waarom je hier bent? Wil jij weten wat jouw doel in het leven is? Word dan alsjeblieft niet verblind door de leugens van een sluwe vijand wiens enige doel jouw ondergang is. Kom naar de Redder die Zijn leven heeft gegeven om jou van alle zonden te bevrijden.


Lees nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden