Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age psychologie


New Age psychologie – Inleiding
De New Age psychologie is nauw verwant aan het geloof dat wij het evolutieproces kunnen versnellen door een hoger bewustzijn te bereiken. Dit is het centrale doel van de New Age beweging. Psychologie biedt de middelen om dit doel te bereiken. Ken Carey zegt het als volgt: “Een ieder die zich, waar dan ook, afstemt op het Hogere Ik wordt een onderdeel van de transformatie. Zijn of haar leven wordt dan vanuit andere rijken bestuurd.”1

De psychologische tak van New Age die de nadruk legt op het hogere bewustzijn wordt soms ook wel de “transpersoonlijke psychologie” of de “vierde kracht-psychologie” genoemd. Volgens John White “beslaat de vierde kracht-psychologie een grote sortering aan menselijke aangelegenheden. Maar al deze dingen richten zich op de hoogste ontwikkeling van de mens – dus niet slechts een terugkeer van een ongezonde naar een normale toestand – als individuen en als soort.”2

Deze “hoogste ontwikkeling” vormt het enige werkelijke gezonde denkbeeld in de New Age beweging. Marilyn Ferguson verklaart deze hoogste ontwikkeling als volgt: “Welzijn kan niet via een infuus of met een lepel worden toegediend. Het komt uit een matrix: het lichaam-verstand. Het weerspiegelt een psychologische en somatische harmonie.”3

Onze mate van bewustzijn beïnvloedt ons lichaam en onze ziel. Alleen een voortdurend hogere bewustzijnstoestand kan garant staan voor ons geestelijke en lichamelijke welzijn. De psychologie speelt daarom om twee redenen een belangrijke rol in het kosmisch humanistische wereldbeeld: zij kan het bereiken van een collectief Godsbewustzijn versnellen en kan de perfecte gezondheid van ieder van ons bewerkstelligen.


New Age psychologie – Geestkracht over materie
De New Age psychologie gelooft dat gezondheidsproblemen in werkelijkheid problemen zijn die met onze geesteskracht te maken hebben, omdat ons denken verantwoordelijk is voor onze gezondheid. Wanneer mensen aan pijnlijke ziektes lijden, dan komt dat doordat zij nog geen hoger bewustzijn hebben bereikt. Shakti Gawain zegt: “Iedere keer dat je jezelf niet vertrouwt en je innerlijke waarheid niet volgt, verklein je je levendigheid en je lichaam zal dat uiten via een verlies aan vitaliteit, ongevoeligheid, pijn en uiteindelijk lichamelijke ziektes.”4

Vera Alder legt uit dat zelfs criminele neigingen het gevolg kunnen zijn van ons onvermogen om onze innerlijke waarheid te volgen of ons te verbinden met onze “God in ons binnenste”. Zij zegt: “Een crimineel of een leegloper zal herkend worden als een ziek individu, hetgeen een uitstekende gelegenheid vormt om wijze hulp te bieden. In plaats van opgesloten te worden met andere onfortuinlijken in de vreselijke atmosfeer van een gevangenis, zal de toekomstige “crimineel” hartelijk verwelkomd worden.”5 Criminelen die zich verbinden met hun hogere bewustzijn zijn ook in staat om geestelijk, lichamelijk en ethisch gezonde levens te leiden.

Ferguson legt uit wat de gevolgen zijn van het bereiken van een hoger bewustzijn voor onze algehele gezondheid: “Gezondheid en ziekte zijn geen dingen die ons gewoon overkomen. Zij zijn actieve processen die voortkomen uit onze innerlijke harmonie of chaos, en worden zwaar beïnvloed door onze bewustzijnstoestanden, ons vermogen of ons onvermogen om met onze ervaring mee te varen.”6

Shirley MacLaine legt uit dat verlichte mensen met een hoger bewustzijn anderen kunnen helpen om hun problemen op te lossen. Zij legt een nog grotere nadruk op het belang van het hogere bewustzijn: “Ergens diep onder mijn oppervlak lagen de antwoorden op alles wat onrust en verwarring in de wereld veroorzaakte.”7


New Age psychologie – Een hoger bewustzijn bereiken
Meditatie, soms met kristallen of mantra's, is vaak de methode die door de New Age psychologie (de “vierde kracht-psychologie”) wordt gebruikt om een hoger bewustzijn op te wekken. Een schrijver in “Life Times” magazine stelt heel krachtig: “Mijn boodschap aan alle mensen is nu dat zij moeten leren om te mediteren. Via meditatie is een groot aantal andere zegeningen tot stand gekomen.”8 Een hoger bewustzijn is een van de zegeningen die voortvloeien uit meditatie, net als het vermogen om geesten te “channelen” (kanaliseren/geleiden). Kathleen Vande Kieft zegt: “Mensen die effectief channelen mediteren regelmatig. Er zijn hierop bijna geen uitzonderingen. Het proces van channeling zelf is een verlengstuk van de meditatietoestand... de beste manier om je voor te bereiden op het channelen is dus meditatie.”9

“Channeling” slaat op het kosmisch humanistische geloof dat geesten soms tot en via een begaafd mens zullen spreken wanneer hij of zij mediteert. Elena, een geest die zogenaamd gechanneld werd door John Randolph Price, beschrijft wezens als haarzelf als “engelen van het licht – van de aarde of van andere werelden. Zij zoeken, kiezen en leiden mannen en vrouwen die gepaste onderdanen zouden kunnen zijn.”10

Alle kosmisch humanisten zien meditatie als een belangrijk hulpmiddel om een hoger bewustzijn te bereiken, al vinden niet alle kosmisch humanisten het channelen essentieel. New Age psychologen suggereren dat praktijken als channelen, astrologie, vuurlopen, Ouijaborden en auralezingen middelen zijn waarmee tijdens het mediteren een hoger bewustzijn bereikt kan worden.

De New Age psychologie is gebaseerd op een communicatie met de god in ons innerlijk. Er bestaat een fundamenteel verschil tussen New Age meditatie en Christelijke meditatie. De New Age meditatie richt zich op de innerlijke God, terwijl Christelijke meditatie zich richt op de externe God. Christenen concentreren zich op God - de Maker, Onderhouder, Verzorger, Redder, Heer en Rechter – en op Zijn objectieve, externe openbaring aan ons in de Bijbel.

Het kinderboek “Wat is God?” onderwijst kinderen over kosmisch humanistische meditatie en laat duidelijk het verschil zien tussen Christelijke en New Age meditatie. Het boek zegt: “En als je echt tot God wil bidden, dan kun je - waar je ook bent - je ogen sluiten en nadenken over dat gevoel van God, dat jou een onderdeel maakt van alles en iedereen. Als jij dat gevoel van God kunt voelen, en als alle andere mensen dat gevoel van God kunnen voelen, dan worden wij allemaal vrienden samen en dan kunnen we echt begrijpen: 'Wat is God?' Als jij dus echt God wil voelen, dan kun je nu je ogen sluiten en luisteren hoe je in- en uitademt, en nadenken over hoe jij met alles verbonden bent, zelfs als je niet alles aanraakt.”11


New Age psychologie – Conclusie
De New Age psychologie biedt het jargon en de hulpmiddelen voor het onophoudelijke streven van het kosmisch humanisme naar een hoger bewustzijn. Voordat een utopie of het “Nieuwe Tijdperk” bereikt kunnen worden, zullen veel meer mensen geëvolueerd moeten zijn van hun huidige pijnlijke toestand naar een bewustzijn van hun goddelijkheid. Het doel van de psychologie is om dit proces te geleiden.

De New Age psychologie biedt de gereedschappen die mensen kunnen helpen om een hoger bewustzijn te bereiken, maar elke mens kiest de middelen die hem of haar het beste lijken: vuurlopen, seances, hypnose, enzovoorts. Maar meditatie is voor iedereen verplicht. De waarde van de hulpmiddelen wordt afgemeten aan de hoeveelheid pijn die erdoor verzacht wordt. Een hoger bewustzijn impliceert welzijn en dus zal alles wat naar een hoger bewustzijn leidt, automatisch leiden tot een afname van lichamelijke, spirituele en mentale pijn.

Volgens Marianne Williamson zijn zelfs levensbedreigende ziektes alleen maar een teken van een ongezonde psyche. Zij zegt: “Genezing is het gevolg van een veranderde perceptie van onze relatie tot de ziekte, waarin wij het probleem niet met angst, maar met liefde benaderen.”12

Kosmisch humanisten geloven dat wij kanker kunnen genezen met onze geesteskracht, als we de juiste hulpmiddelen vinden. Het hulpmiddel dat wordt aanbevolen door Williamson is visualisatie, en dat wil zeggen: fantaseren over toekomstige gebeurtenissen en dan “willen” dat deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Williamson suggereert het volgende: “Stel je het AIDS virus voor als Darth Vader. Ontdoe hem dan van zijn pak, zodat er een engel uit kan komen. Aanschouw de kankercel of het AIDS virus dan in al zijn gewonde lelijkheid, en zie dan een gouden licht, of engel, of Jezus, die de cel omgeeft en hem verandert van duisternis in licht.”13

Kosmisch humanisten geloven dat wij onszelf met de juiste hulpmiddelen kunnen redden. Als wij voldoende God zijn, dan ligt onze redding in onze eigen handen.


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 Ken Carey, in een toespraak tijdens de Whole Life Expo (Los Angeles, CA), februari 1987.
2 John White, Frontiers of Consciousness (New York, NY: Julian Press, 1985), 7.
3 Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher,1980), 248.
4 Shakti Gawain, Living in the Light (San Rafael, CA: New World Library, 1986), 156.
5 Vera Alder, When Humanity Comes of Age (New York, NY: Samuel Weiser, Inc., 1974), 82.
6 Ferguson, The Aquarian Conspiracy, 257.
7 Shirley MacLaine, Out on a Limb (Toronto, ON: Bantam, 1984), 96.
8 “The Joys and Frustrations of Being a Healer,” Life Times Magazine, vol. 1, no. 3, 61.
9 Kathleen Vande Kieft, Innersource: Channeling Your Unlimited Self (New York, NY: Ballantine Books, 1988), 114.
10 John Randolph Price, The Superbeings, (Austin, TX: Quartus Books, 1981), 51–2.
11 Etan Boritzer, What is God? (Richmond Hill, ON: Firefly Books, 1990), 30.
12 Marianne Williamson, A Return to Love: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles” (New York, NY: Harpers Collins, 1989), 208.
13 Idem, 209.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden