Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

New Age economie


New Age economie – Inleiding
De New Age economie wordt vormgegeven door de behoefte aan een wereldwijd systeem van zelfbestuur. In dit licht roepen sommige kosmisch humanisten op tot een universele munteenheid. Vera Alder beschrijft het monetaire systeem van de toekomst: “Terwijl vooral via een rantsoenkaarten-systeem wordt voorzien in individuele behoeften, neemt de behoefte aan de geldhandel af. Er zou natuurlijk over de hele wereld een universele valuta bestaan. Er zou ook een centrale bank zijn.”1

Vanwege hun geloof in individuele autonomie worden de details van een wereldwijd economisch systeem niet door de kosmisch humanisten besproken, zoals zij ook concrete politieke stellingen of een definitief rechtssysteem uit de weg gaan. Marilyn Ferguson gelooft het volgende: “Zowel het kapitalisme als het socialisme, zoals wij ze kennen, draaien om materiële waarden. Zij zijn ontoereikende filosofieën voor een getransformeerde samenleving.”2 Marianne Williamson voegt hieraan toe: “Net als alle andere dingen is geld noch heilig, noch onheilig, afhankelijk van de doelen die de gedachte er aan toekent. We neigen ertoe geld te behandelen als seks: we verlangen ernaar, maar we veroordelen het verlangen. Het verlangen wordt dan verdorven door het oordeel, wat leidt tot een lelijk resultaat.”3


New Age economie – “Universele verlichte productie”
Volgens New Age economen zullen mensen zich in het komende getransformeerde 'nieuwe tijdperk' niet druk hoeven te maken over de marktwerking. De mens van de toekomst zal zich niet richten op een beroepskeuze die zal voorzien in hun behoeften of de behoeften van hun naasten. Mensen zullen in plaats daarvan een beroep kiezen dat zal overeenstemmen met hun innerlijke stem, de stem van God. Gecombineerd met dit vertrouwen op onze innerlijke stem is er het geloof dat positieve gedachten rijkdom scheppen. Dit wordt vaak “universele verlichte productie” genoemd.


New Age economie – Hoger bewustzijn = hoger inkomen
Aan het hart van de New Age economie staat het geloof dat niemand in onze maatschappij iets zal ontberen, wanneer wij ons allemaal laten leiden door onze innerlijke stem. Shakti Gawain zegt: “Wij leveren een bijdrage aan de wereld door gewoon op elk moment onszelf te zijn. Er bestaan geen starre categorieën meer in onze levens – dit is werk, dit is vrije tijd. Het vloeit allemaal samen in de stroom van het volgen van het universum. En geld stroomt wanneer daarvoor een open kanaal is geschapen. Je hoeft niet meer te werken om geld te verdienen. Werk is geen vereiste meer voor het levensonderhoud. In plaats daarvan wordt de grootste beloning de vreugde die voortkomt uit het uiten van jezelf.”4 Gawain zegt ook: “Hoe meer je bereid bent om op jezelf te vertrouwen en risico's wilt nemen om je eigen innerlijke gids te volgen, hoe meer geld je zult hebben. Het universum zal jou betalen om jezelf te zijn en om datgene te doen waar je echt van houdt!”5

Randall Baer is het met Gawain eens over de resultaten van positief denken. In de New Age succesfilosofie geldt namelijk dat “hoe meer een mens is afgestemd op het 'Universele Denken', hoe meer het universum dit verlichtingsniveau aan de dag zal leggen (door meer 'god-geld in actie' zijn beslag te laten krijgen). Hoe meer een mens verlicht is, des te meer geld en succes er op natuurlijke wijze in het leven beschikbaar zullen zijn.”6

Volgens kosmisch humanisten wil God ons in materiële zin zegenen. En door ons te verbinden met ons hogere bewustzijn, zijn wij in staat om onszelf te verzekeren van een hoog inkomen. Williamson gelooft dat wij iets waarschijnlijk zullen verkrijgen, als wij het willen en ons erop concentreren. Maar misschien wil God dat wij iets krijgen wat nog beter is, dus moeten wij ons niet concentreren op materiële zegeningen, maar op het verwerven van een hoger bewustzijn. Williamson gelooft dat wij erop kunnen vertrouwen dat de wereld ons materiële zegeningen zal brengen, omdat wij – als onderdeel van God – uiteindelijk de werkelijkheid beheersen. Zij gelooft dat “ons doel op deze aarde is om gelukkig te zijn.”7 Op een vergelijkbare manier zegt Kevin Ryerson: “God werkt niet voor jou; God werkt door jou.”8


New Age economie – Conclusie
New Age laat zich in het algemeen niet zo zeer in met economische theorie, omdat economische systemen alleen van toepassing zijn in samenlevingen die nog niet verlicht zijn. Wanneer mensen een hoger bewustzijn bereiken, dan zal hun innerlijke god hen aanzetten tot wijze economische beslissingen en zullen economische systemen niet meer nodig zijn.

Mensen die geleid worden door hun hogere bewustzijn zullen materieel succes behalen en zich geen zorgen hoeven maken over het succes of het falen van bepaalde economische systemen. Armoede zal dus geleidelijk verdwijnen wanneer meer en meer mensen geleid zullen worden door hun innerlijke goddelijkheid.

Omdat de mens van nature goed is, kunnen wij onze economische problemen oplossen door ons te verbinden met onze eigen goedheid. Kosmisch humanisten menen dat Christenen abusievelijk geloven dat wij een zondige aard hebben. Volgens Shirley MacLaine zijn hebzucht, jaloezie, achterklap, diefstal, begeerte, enzovoorts slechts “een manifestatie van de behoefte aan menselijke liefde.”9

Volgens New Age zullen hebzucht en armoede verdwijnen. Mensen zullen in harmonie samenwerken om hun rijkdom te vergroten en met elkaar te delen. Williamson zegt dat “God geen offergaven vereist.”10 In plaats daarvan wil onze innerlijke god ons zegenen met geluk en materieel succes.


Leer meer!

Met toestemming gebruikt. Uit het boekUnderstanding the Times: The Collision of Today's Competing Worldviews(2e editie), David Noebel, Summit Press, 2006. Met dank aan John Stonestreet, David Noebel en het Christian Worldview Ministry van Summit Ministries. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Voetnoten:
1 Vera Alder, When Humanity Comes of Age (New York, NY: Samuel Weiser, 1974), 48–9.
2 Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, 1980), 326–7.
3 Marianne Williamson, Return to Love: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles” (New York, NY: HarperCollins, 1989), 168.
4 Shakti Gawain, Living in the Light (San Rafael, CA: New World Library, 1986), 110.
5 Idem, 142.
6 Randall N. Baer, Inside the New Age Nightmare (Lafayette, LA: Huntington House, 1989), 140.
7 Idem, 171.
8 Kevin Ryerson, Spirit Communication: The Soul’s Path (New York, NY: Bantam Books, 1989), 160.
9 Shirley MacLaine, Out on a Limb (New York, NY: Bantam Books, 1989), 291.
10 Williamson, Return to Love, 158.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden