Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

De betekenis van het leven


De betekenis van het leven - De belangrijkste vraag over onze menselijkheid
De betekenis van het leven? Dit is sinds het begin van de mensheid altijd al de belangrijkste vraag geweest. Het lijkt in onze natuur ingebakken dat wij vragen stellen als: "Waar komen wij vandaan? Hoe zijn wij hier terechtgekomen? Wat is mijn doel op aarde? Waar ga ik naartoe als ik dood ga? Wat is de zin van dit alles?”


De betekenis van het leven - Het antwoord zonder God
De betekenis van het leven? Vanwege de evolutionaire wetenschappen, materialisme en het moreel relativisme in onze populaire media en op de openbare scholen, hebben we God verwijderd uit de mogelijke antwoorden op deze grote levensvragen. Zonder God verliezen wij elk transcendentaal doel voor het universum waarin wij leven. Zonder God verliezen wij elk transcendentaal doel om betekenis te geven aan onze eigen individuele levens. We zijn niets meer dan ongedierte dat een strijd levert om te overleven... tot we sterven. Alle mijlpalen, opofferingen, goede en mooie inspanningen van mensen en slechte en gruwelijke daden van mensen zijn dan allemaal zinloze dingen in het leven geweest. Zonder God verliezen we ook elke kans op een leven na de dood. Wanneer je de hoop op de hemel wegneemt, neem je de uiteindelijke waarde en het uiteindelijke doel van het leven weg. Wat maakt het dan werkelijk uit of we geleefd hebben als Billy Graham of als Osama bin Laden? Het uiteindelijke lot is dan hetzelfde voor alle mensen. Dit is het hopeloze uitzicht voor mensen die hun levensbeschouwing baseren op materialisme, naturalisme en de vooronderstelling dat het leven op aarde alles is wat er is.


De betekenis van het leven - Het antwoord mét God
De betekenis van het leven? Het antwoord op deze vraag kan niet voortkomen uit menselijke intelligentie of rede, maar alleen uit de Schepper Zelf die boven onze materiële wereld verheven is. Zoals we kunnen zien in onze huidige naturalistische wereld, verliezen wij elk besef van menselijke doelgerichtheid zodra we God uit de vergelijking wegstrepen. Maar als God bestaat, dan hebben wij werkelijk een transcendentaal doel en heeft ons leven werkelijk zin. Niet alleen vinden we dan betekenis in ons dagelijkse leven, maar ook een hoogste betekenis vanwege onze hoop op het eeuwige leven. Als God bestaat, dan verwijderen we het moreel relativisme dat zich in de huidige samenleving heeft verspreid en dan vervangen we dit met een standaard van absoluut goed en kwaad, gegrond in het karakter van God Zelf. Dit geeft ook betekenis aan onze dagelijkse keuzes. God heeft ons de mogelijkheid gegeven om te kiezen: willen wij Zijn morele wetten volgen of willen wij waarden aanhouden die wij op basis van onze eigen rede aan onszelf hebben toegekend? Zoals we zien, zijn wij niet slechts robots die door God op de aarde zijn gezet. In plaats daarvan hebben wij een vrije wil gekregen om te kiezen of we Hem willen volgen of niet. We kunnen God erkennen als de Schepper van het heelal of we kunnen ontkennen dat Hij bestaat. We kunnen kiezen voor een zinloos leven of voor een leven met een absoluut en eeuwig doel.


De betekenis van het leven - Wanneer heb jij deze vraag voor het laatst gesteld?
De betekenis van het leven? Wie heeft er tegenwoordig nog tijd om deze vraag te stellen? Zodra we de biologieklas in de middelbare school of geslaagd zijn voor ons filosofie-examen, wordt deze vraag vervangen door de dagelijkse tredmolen van werk, gezin en hypotheek. Maar als ons laatste antwoord op deze vraag was dat wij de hoogste levensvorm in een evolutionair proces zijn, dan hebben we onszelf beroofd van alle werkelijke kansen op zin, betekenis, doelgerichtheid en eeuwige hoop. Ons bestaan en onze toekomst zijn dan gedevalueerd. In plaats van kinderen van God zijn we dan slechts één van de vele diersoorten op de aarde. Als je de laatste 150 jaar van onze geschiedenis bekijkt, dan is het droevig dat de mensheid de behoefte heeft gevoeld om te leven volgens een vermeende rede en intelligentie in plaats van te leven volgens de wetten en liefde van God. Wij moedigen jou daarom aan om jezelf deze vraag nog eens te stellen. Onderzoek de antwoorden en het bewijs voor jezelf... misschien zul je blij zijn dat je het gedaan hebt!


Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden