Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Seks en de Bijbel


Seks en de Bijbel
Seks en de Bijbel? Jij vat jouw ideeën over de houding van het Christendom ten opzichte van seks samen in de volgende uitspraak:

  Jouw grootste zorg [de zorg van de Christen dus] lijkt te zijn dat de schepper van het universum beledigd zal zijn door dingen die mensen doen wanneer ze naakt zijn. Deze preutsheid van jou draagt dagelijks bij aan het overschot aan menselijke ellende.36
Je lijkt vooral tot deze conclusie te komen vanwege de consensus onder Christenen aangaande stamcelonderzoek en abortus. Heb je ooit echt overwogen wat Jezus over seks te zeggen had? Laten we nog eens een keer naar het vijfde hoofdstuk van het evangelie van Matteüs kijken.
  Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. - Matteüs 5:27-28
Deze uitspraak van Jezus was ongetwijfeld nieuw voor zijn toehoorders, een groep Joodse rabbinale leraren die bekend stonden als de Farizeeën. Zij hadden altijd geloofd dat overspel alleen strafbaar was als het onzedelijke verlangen werd gevolgd door daden. Jezus zette deze denkwijze op zijn kop door begeerte zelf al te veroordelen.


Seks en de Bijbel - Pornografie
De pornografie is een industrie waarin miljarden dollars omgaan. Deze winsten komen voort uit niets anders dan de bevordering van begeerte. Je kunt wel begrijpen waarom de Christenen aan de rechterzijde van het politieke spectrum zich sterk maken als de felste tegenstanders van pornografie. Maar toch, waarom is dat zo? De progressieve linkervleugel van het politieke spectrum is een van de meest luidruchtige voorstanders van pornografie, vanwege de artistieke waarde en de vrijheid van meningsuiting, die geschonden zou worden als de porno-industrie aan banden zou worden gelegd. Jezus erkende hoe zeer begeerte de waardigheid van menselijke wezens kan ondermijnen.

Maar zijn alle mensen dan waardig om met waardigheid behandeld te worden? Als wij slechts een zoogdierensoort zijn die net als alle andere dierensoorten is geëvolueerd, kunnen we dan werkelijk verwachten dat wij met waardigheid worden behandeld? Die vooronderstelling riekt naar open speciesisme; een ongegronde voorkeur voor je eigen soort. Maar toch, wie van ons zou een leven willen dat volledig verstoken is van enige waardigheid? We hebben allemaal een intrinsiek besef van onze eigen waardigheid. Dit is een direct gevolg van wat theologen het "imago dei" noemen (de gelijkenis van God). Wij weerspiegelen een groot aantal eigenschappen die in de Bijbel aan God worden toegekend, zoals liefde, erbarmen, medelijden en zelfs woede, al waarschuwt Paulus ons ervoor dat we niet moeten zondigen wanneer we boos zijn.37 Pornografie walst over de aangeboren waardigheid van de mens heen door individuen te veranderen in objecten. Mannen die verslaafd raken aan pornografie komen vaak hun huwelijksverplichtingen niet na of begaan overspel, wat veel menselijk leed tot gevolg heeft. Veel vrouwen raken verstrikt in de pornografie omdat ze financiële hebben of omdat ze zich vervelen. Hoewel dit aan het oppervlak misschien onschuldig lijkt, hebben deze vrouwen later in hun leven vaak spijt van hun daden. Daarnaast worden niet alleen volwassenen door pornografie geraakt, maar ook kinderen.

  Tragisch genoeg heeft het oudste beroep ter wereld tegenwoordig een van de jongste beroepsbevolkingen. Dawn Herzog Jewell, die deze maand in"Christianity Today"het voorpaginaverhaal schreef met de titel"Red-Light Rescue", ontdekte dat miljoenen tienermeiden en nog jongere meiden verstrikt zijn geraakt in de prostitutie en hiermee meestal geld verdienen voor hun gezinnen of de eigenaren van de bordelen.38
Verveelde huisvrouwen of studentes met problemen vormen slechts een klein percentage van de mensen die in de pornografie werkzaam zijn. Zoals het bovengenoemde artikel aangeeft, is het overgrote deel van hen ook betrokken bij prostitutie en mensenhandel. Sterker nog: de enige vorm van slavernij die in onze tijd nog overheersend aanwezig is, heeft te maken met de mensenhandel die een direct gevolg is van de porno-industrie die zo fel verdedigd wordt door "politiek links".
  De Nationale Veiligheidsstrategie van President Bush heeft onze overtuiging versterkt dat de bevordering van democratie en mensenrechten de enige effectieve lange duur-strategie is om stabiliteit te verzekeren. Onze toewijding aan de beëindiging van de mensenhandel is inbegrepen in de doelstellingen van deze strategie om tirannie te beëindigen, vrijheid te verspreiden en de menselijke waardigheid te verdedigen: "De handel in mensen is een vorm van hedendaagse slavernij en we streven naar een volledige uitroeiing hiervan. Toekomstige generaties zullen mensen die hun ogen hiervoor hebben gesloten niet zomaar vergeven."39
Laten we je opmerkingen over het "Humaan papillomavirus" (HPV) eens beschouwen. Ik ben het eens met je eerste opmerkingen dat HPV nog steeds de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA) in de Verenigde Staten is. Maar helaas ontberen je verdere opmerkingen de nodige diepte om de lezer werkelijk te kunnen voorlichten. De term HPV omvat meer dan 100 verschillende soorten van het humaan papillomavirus, waarvan enkele niets meer doen dan wat wratten veroorzaken. Slechts 30 hiervan zijn seksueel overdraagbaar. Deze veroorzaken niet alleen baarmoederhalskanker, maar ook goedaardige venerische wratten. Van deze 30 soorten plaatsen we de soorten die mensenlevens bedreigen in een "verhoogd risico" categorie die ongeveer 10 soorten HPV bevat. Laten we nu eens naar de rest van je opmerkingen kijken.
  We hebben nu een vaccin tegen HPV dat zowel veilig als effectief lijkt. Het vaccin heeft 100 procent immuniteit voortgebracht in de zesduizend vrouwen die dit als onderdeel van een klinische test toegediend hebben gekregen. En toch hebben Christelijke conservatieven in onze regering een vaccinatieprogramma tegengewerkt, op basis van de stelling dat HPV een belangrijke belemmering is voor seks vóór het huwelijk. Deze vrome mannen en vrouwen willen baarmoederhalskanker blijven gebruiken als een motivatie tot onthouding, ook al kost dit elk jaar aan duizenden vrouwen het leven.40
De CDC (de Amerikaanse dienst voor ziektebestrijding en -preventie) noemt het HPV vaccin (Gardasil) inderdaad veilig en effectief, maar je bewering dat het 100 procent effectief is en dat een universeel gebruik een einde zou maken aan baarmoederhalskanker is een enorme overdrijving van de feiten. Het vaccin is inderdaad 100 procent effectief tegen de vier soorten HPV waarvoor het feitelijk ontworpen is, maar het is ineffectief tegen op zijn minst zes bekende soorten "verhoogd risico" HPV. Deze vier soorten HPV zijn de oorzaak van 70 percent van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Dit betekent dat vrouwen nog steeds jaarlijks een uitstrijkje moeten laten maken. Je uitspraak dat Christelijke conservatieven "baarmoederhalskanker willen blijven gebruiken" is misleidend, omdat hiermee geïmpliceerd wordt dat er werkelijk een manier zou bestaan waarop baarmoederhalskanker volledig kan worden uitgeroeid. De uitspraak dat "Christelijke conservatieven in onze regering een vaccinatieprogramma hebben tegengewerkt" is eveneens misleidend, omdat hiermee geïmpliceerd wordt dat Christenen volledig gekant zouden zijn tegen de ontwikkeling en het gebruik van een vaccin. In werkelijkheid zijn Christenen alleen maar tegen een verplicht vaccinatieprogramma voor kinderen die naar de lagere school gaan. Lees de volgende opmerkingen eens die op 15 juli 2006 door Peter Sprigg werden gemaakt. Sprigg is een vicepresident van de "Family Research Council" (oftewel de Raad voor gezinsonderzoek).
  Na uitgebreid onderzoek hebben wij en andere belangengroepen voor het gezin geconcludeerd dat de duidelijke voordelen van de ontwikkeling van een HPV vaccin zwaarder wegen dan de potentiële kosten. De groeperingen die dit vaccin verwelkomen zijn onder meer leidende conservatieve belangengroepen voor het gezin zoals de Family Research Council, Focus on the Family, Concerned Women for America en het Medical Institute for Sexual Health... Groeperingen die zich sterk maken voor het gezin delen de overtuiging dat ouders moeten beslissen wat het beste is voor hun kinderen. Wij zijn tegen pogingen van de staatsoverheden om Gardasil verplicht te maken (bijvoorbeeld door vaccinatie een vereiste te maken voor schoolbezoek). Als het gebruik van het vaccin een onderdeel wordt van de aanbevolen standaard voor de gezondheidszorg, en als het federale fonds "Vaccines for Children" (oftewel "Vaccinaties voor kinderen") de vaccinaties op zijn rekening zal nemen voor kinderen wier gezinnen het niet kunnen betalen, dan zal vaccinatie ook zonder opgelegde verplichtingen alom toegepast worden.41


Lees verder!

Deze pagina is een onderdeel van"Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord"door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
36 Sam Harris, p. 26.
37 Zie Efeziërs 4:26.
38 http://www.christianitytoday.com/ct/2007/january/18.10.html.
39 Condoleeza Rice, Trafficking in Persons Report (U.S. State Department, 5 Juni, 2006). (http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/65982.htm).
40 Sam Harris, p. 26-27.
41 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/14/
AR2006071401532_pf.html.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden