Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Een Christelijk wereldbeeld onderwijzen


Een Christelijk wereldbeeld onderwijzen - Afleidingen

Een interview met John Stonestreet, Uitvoerend Directeur van "Summit Ministries", door T.M. Moore van BreakPoint/Worldview Church. Gepubliceerd met toestemming van John Stonestreet en www.Summit.org.

Veel mensen hebben de indruk dat de tegenwoordige jongeren zo afgeleid zijn en in beslag genomen worden door de popcultuur, dat zij over andere dingen niet serieus kunnen nadenken. Maar jij hebt andere ervaringen. Wat zie jij onder de jongeren waar jij mee werkt?

In zekere zin is het natuurlijk waar dat jonge mensen afgeleid zijn. Ze zijn onophoudelijk ondergedompeld in een wereld vol lawaai en boodschappen. Wij, de mensen die hen met onze boodschap willen bereiken, maken vaak een denkfout wanneer wij veronderstellen dat zij niet serieus over andere onderwerpen kunnen nadenken omdat zij afgeleid zijn. Dit is (a) niet waar en (b) niet erg nuttig. We denken vaak dat wij, om hen te kunnen bereiken, Christelijk lawaai moeten toevoegen aan al het andere lawaai waar zij al aan blootstaan. We proberen relevant te zijn met allerlei nieuwtjes, Christelijke jongerenbijeenkomsten, de "verchristelijking" van seculiere muziek en de plaatsing van game consoles in de jeugdruimten van onze kerken. Natuurlijk leidt dit alleen maar tot een grotere verslaving aan media en afleidingen! En zo wordt de Christelijke boodschap in het beste scenario verwaterd en in het ergste geval gewoon overrompeld door al het andere lawaai.

Een ander gevolg is de eindeloze cyclus van emotionele smeekbeden die wij tegenwoordig tot onze scholieren en studenten richten. Steeds maar weer een nieuwe conferentie of bijeenkomst met weer een emotionele oproep om zich weer opnieuw en opnieuw en opnieuw aan de Heer te wijden. Dit produceert een generatie Christelijke junkies die steeds weer op zoek is naar het volgende hoogtepunt. Ze meten hun succes af aan hun "gevoelens" en of zij inderdaad zo'n hoogtepunt hebben weten te bereiken. Natuurlijk is dit alles erg vluchtig. Na een of twee moeilijke periodes in hun leven raken zij ontmoedigd door het idee dat zij hebben van "het Christendom" of worden zij hopeloos omdat ze nooit hun einddoel weten te bereiken. Dit is duidelijk te zien in de enorme aantallen jongeren die hun geloof volledig achter zich laten wanneer dit in het hogere onderwijs ideologisch of sociaal wordt uitgedaagd.

Wat is hierop het juiste antwoord? Paulus suggereert dat we getransformeerd moeten worden door onze gedachten te vernieuwen (Romeinen 12:1-2). Jonge mensen hebben een filter nodig, iets wat hen helpt om door hun wereld te navigeren; een wereld die gevuld is met afleidingen en concurrerende ideeën.

Mijn ervaring is dat, wanneer scholieren en studenten geleerd wordt hoe zij over hun wereld moeten denken, en hoe zij een stapje terug kunnen doen en hun afleidingen kunnen evalueren, dat zij hierop dan goed reageren. Zij willen serieus zijn, maar zij hebben daarvoor bepaalde gereedschappen nodig. Velen kunnen er zelfs niet genoeg van krijgen, als zij eenmaal begonnen zijn. Zij willen uitgedaagd worden; zij willen leren hoe te denken; zij willen weten hoe hun geloof samenhangt met hun leven. Bij Summit Ministries krijgen zij in twee weken tijd meer dan 70 uur lezingen over apologetiek, levensbeschouwing, cultuur en filosofie en zij kunnen er geen genoeg van krijgen. Is dat uitdagend voor deze jongeren? Jazeker. Maar zij vinden dat geweldig. Zij besteden hun zakgeld grotendeels aan boeken! Ze voeren tijdens de lunchpauze en zelfs tijdens de kanotochten hevige discussies over de diepere levensvragen, over godsdiensten of over theologische en apologetische zaken.


Een Christelijk wereldbeeld onderwijzen - Wat is dat?

Vindt het idee van een "wereldbeeld" gehoor onder de Christelijke jeugd? Waarom is dat zo, volgens jou?

Het gebeurt, echt waar. Ik weet dat dit voor mij het geval was toen ik hier als eerstejaars aan de universiteit mee geconfronteerd werd. Ik was grootgebracht in een Christelijk gezin en in de kerk, maar ik realiseerde me nu pas dat het evangelie veel meer betekent dan na mijn dood naar de hemel gaan.

Dorothy Sayers spreekt hierover wanneer zij opmerkt dat de typische presentatie van het Christendom slechts met ongeveer 10 procent van het hele leven te maken heeft. Zij vroeg zich af of een helder denkend mens wel geïnteresseerd is in een concept dat helemaal niets met 90 procent van zijn of haar leven te maken heeft?

Ik denk dat dit een van de grootste redenen is voor de massale uittocht van jongeren uit het Christendom wanneer zij de beschermende omgeving van hun jeugdgroep verlaten. Zij weten niet hoe hun geloof zich verhoudt tot al die nieuwe aspecten van het leven waar zij nu als jonge volwassenen aan de universiteit en in de cultuur mee te maken hebben.

Wanneer zij in het perspectief van een wereldbeeld (of levensbeschouwing) kunnen denken, dan worden al die losse schakels voor hen met elkaar verbonden en dan verlangen zij hier zelfs naar. Dit is de post-Seinfeld generatie, waarin het idee dat een leven compleet en geïntegreerd kan zijn niet eens voor mogelijk wordt gehouden. Wanneer zij het concept van een Christelijk wereldbeeld bevatten en begrijpen dat andere wereldbeelden hiermee concurreren en een strijd leveren om hun harten en hun gedachten, dan wordt het geloof volgens mij echt voor hen geopend. Zij zien dan hoe bepaalde ideeën antecedenten hebben (ze komen ergens vandaan) en hoe die ideeën ook gevolgen hebben (ze leiden ons ergens naartoe).


Een Christelijk wereldbeeld onderwijzen - Waarom is je wereldbeeld belangrijk?

Wat wil jij kinderen over je wereldbeeld leren en waarom is het belangrijk?

Op de eerste plaats moeten we hen leren dat iedereen een wereldbeeld heeft. Alle mensen, of zij zich ervan bewust zijn of niet, denken en handelen vanuit een verzameling primaire overtuigingen die hun beeld van de wereld en voor de wereld vorm geven. En de sleutel tot een begrip van hun wereld en de belangrijkste onderwerpen waar zij mee te maken hebben, is het begrip van de aannames die de verschillende culturen vormgeven en de handelingen van de mensen die deze aannames omarmen.

Op de tweede plaats moeten we hen onderwijzen dat de Schrift ons een wereldbeeld aanbiedt, dat wil zeggen dat het bepaalde waarheden over de realiteit vastlegt die fundamenteel zijn voor alle andere dingen. Het idee dat het universum een schepping is, heeft enorme gevolgen. Aan de andere kant vinden we het idee dat het universum een "ongeluk" is. Als mensen naar de gelijkenis van God zijn geschapen, dan is het universum een heel andere plaats om in te leven dan wanneer wij zelf allemaal goden zijn, zoals Oprah Winfrey bijvoorbeeld suggereert.

Op de derde plaats moeten we hen leren dat er wereldbeelden, levensbeschouwingen, zijn die met het Christendom concurreren en strijd voeren om individuen, gezinnen en hele culturen voor zich te winnen. De geschiedenis van de wereld is de geschiedenis van concurrerende ideeën. En als inwoners van het informatietijdperk hebben deze scholieren en studenten met meer concurrerende ideeën te maken dan alle generaties die vóór hun tijd geleefd hebben. Onze benadering, en die hebben we hier en daar moeten bijstellen omdat er steeds nieuwe ideeën naar voren worden geschoven, bestaat eruit dat wij jonge mensen helpen om naast het Christendom de vijf belangrijkste (andere) wereldbeelden te begrijpen: seculier humanisme, Marxisme, Islam, postmodernisme en de New Age.

Ten vierde moeten we hen leren hoe zij de strijd kunnen herkennen die door verschillende wereldbeelden wordt gevoerd, en hoe deze strijd de kern is van de belangrijkste culturele problemen. Wereldbeelden zijn niet slechts abstracte ideologieën die concurreren om door uitgevers op de markt te worden gebracht. Deze ideeën die om zielen strijden hebben echte toepassingen in het werkelijke leven. De werkelijke strijd gaat niet tussen "God als misvatting" van Dawkins en "Dawkins als misvatting" van McGrath. De echte strijd heeft te maken met gezinnen, wetgeving, technologie, de kerk, abortus, mensensmokkel, enzovoorts.

Ten vijfde moeten we hen apologetiek bijbrengen. Wij willen dat zij weten wanneer hun geloof zal worden uitgedaagd (zowel direct als indirect) en hoe het geloof verdedigd kan worden. We doen dit door middel van onderwijs, maar hoofdzakelijk door hen bloot te stellen aan de enorme hoeveelheden lees-, kijk- en luistermateriaal die beschikbaar zijn. Ik sta steeds weer versteld hoeveel studenten (maar ook volwassenen) niet op de hoogte zijn van de geweldige materialen die beschikbaar zijn om hen te helpen bij de verdediging van hun geloof.

Tenslotte praten we over hoe zij zelf een verschil kunnen uitmaken. We willen niet alleen dat zij zelf de universiteit zullen overleven, maar ook dat zij het in de universiteit goed zullen doen - dat zij een verschil zullen uitmaken door trouw te zijn aan de waarheid en door anderen te beïnvloeden.


Leer meer!

Met dank aan John Stonestreet van Summit MinistriesWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden