Menselijk Lijden

Menselijk Lijden

 
U bent hier: Wereldbeeld >> Menselijk Lijden

Menselijk Lijden - Geluk & Verlichting van Menselijk Lijden
REPRESENTEREN INDIVIDUEEL GELUK en de verlichting van menselijk lijden werkelijk de ultieme uitdrukkingen van het goede in onze huidige samenleving? Zijn zaken die ons als individuen gelukkig maken altijd goed voor ons? Komt er ooit een groter goed voort uit menselijk lijden? Wanneer we moraliteit in termen van geluk en lijden uitdrukken, dan blijkt dat te simplistisch te zijn. Veel psychotropische drugs veroorzaken bijvoorbeeld euforische ervaringen, een extreem gevoel van geluk, maar toch leiden deze drugs tot lichamelijke verslaving en orgaanbeschadigingen, wat na langdurig gebruik tot de dood zal leiden. Je hebt eerder het volgende gesteld: "Kijk eens naar onze drugswetten -- het enige organiserende principe dat deze logisch kan verklaren is dat alles is verbannen wat bidden of reproductieve sexualiteit als een bron van plezier radicaal zou kunnen overschaduwen”87. De meeste lezers zullen je overdrijving en je anti-Christelijke retoriek in een dergelijke uitspraak gemakkelijk kunnen onderscheiden. Je wijst op het volgende: "In het bijzonder worden juist al die drugs verboden (LSD, mescaline, psilocybine, DMT, MDMA, marihuana, etcetera) aan welke door de gebruikers een spirituele of geestelijke significatie wordt toegekend”88. Net als andere drugs, zelfs de geneesmiddelen die regelmatig gebruikt worden, gaan de gewenste gevolgen gepaard met ongewenste neveneffecten die verschillende leden van een bevolking niet op eenzelfde manier beïnvloeden. LSD, mescaline, psilocybine, dimethyltryptamine (DMT) en Ecstasy (MDMA) zijn alle hallucinogenen die de gebruiker neveneffecten kunnen geven als braken, diarree, tachycardie (een verhoogde hartslag), duizeligheid, hoofdpijn en rusteloosheid. Deze drugs kunnen ook een lange duur-gevolg hebben dat bekend staat als HPPD (Hallucinogeen Persisting Perception Disorder), een stoornis die kan leiden tot levenslange onrust- en slaapproblemen. Psychotropische drugs bieden een onmiddellijke gratificatie, maar komen dus ook met een zeer hoog prijskaartje.

Terwijl je waarschijnlijk niet erg succesvol zult zijn in het overtuigen van je lezers dat dergelijke gevaarlijke straatdrugs gelegaliseerd zouden moeten worden, heb je duidelijk het idee dat "bijna alle dingen die mensen doen. . .gevaarlijker zijn dan het roken van marihuana in de privacy van je eigen huis”89. Immers, zo zeg je, "geneesmiddelen als aspirine en ibuprofen zijn de oorzaak van een geschat jaarlijks dodental van 7600, alleen al in de Verenigde Staten, [maar] marihuana doodt niemand”90. Hoewel marihuana uit jouw inschatting onschuldig lijkt, begint men de gevaren die deze drug representeert nu te erkennen.

    Het gebruik van marihuana is veel gevaarlijker dan altijd werd geloofd en honderden jonge mensen sterven elk jaar door "ongevallen" die veroorzaakt worden door het langdurige gebruik van de drug, zo stelt de hoogste lijkschouwer in Groot-Brittannië. Hamish Turner, de voorzitter van de Coroners’ Society (oftewel het Genootschap van Lijkschouwers), vertelde The Telegraph dat marihuana, dat vaak als onschuldig wordt voorgesteld, in toenemende mate de doodsoorzaak is van sterfgevallen die als zelfmoord worden gerapporteerd.91
Hoewel de opinie van een enkele lijkschouwer slechts als anekdotische ondersteuning kan worden gebruikt, kunnen we wel eens kijken wat er door het White House Office of National Drug Control Policy (oftewel Het Bureau van het Witte Huis voor het Nationale Drusgbeleid) wordt gerapporteerd.
    Het Drug Abuse Warning Network ("DAWN", oftewel Het Drugsmisbruik Waarschuwingsnetwerk) verzamelt informatie over sterfgevallen waarbij drugsgebruik betrokken was en die in 42 stedelijke gebieden over de hele VS door 128 rechtsgebieden werden geïdentificeerd en gerapporteerd. Cannabis was één van de 10 meest voorkomende drugs in 16 steden, waaronder Detroit (74 sterfgevallen), Dallas (65), en Kansas City (63). Marihuana wordt vaak in combinatie met andere drugs vermeld; in stedelijke gebieden die marihuana in de statistieken over drugsdoden opnemen heeft een gemiddelde van 79 procent van die sterfgevallen te maken met marihuana en tenminste één andere drug.92
Hoe zit het dan met het idee van menselijk lijden? Wordt lijden altijd als negatief gezien? Zouden we lijden kost wat kost moeten vermijden? Nu en dan kan een kortstondige pijn dienen als een waarschuwingsmiddel, zodat we lijden op de lange duur kunnen voorkomen. Wanneer we een onverwachte lichamelijke pijn ervaren, dan kan dit dienen als een aanmaning dat onze gezondheid wel eens gevaar zou kunnen lopen. Als we deze indicator in een vroege fase aanpakken, dan kunnen we vaak later terugkijken en zien dat deze pijn een zegen was.

Lees Verder!

Lees Pagina 1 van Brief aan een Christelijke Natie: Een Weerwoord.

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
87 Idem, p. 160.
88 Idem, pg. 160-161.
89 Idem, p. 161.
90 Idem.
91 http://alcoholism.about.com/b/a/039646.htm.
92 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Mortality Data from the Drug Abuse Warning Network, 2001 (PDF), Januari 2003, zie http://dawninfo.samhsa.gov/old_dawn/pubs_94_02/mepubs/files/DAWN2001/
DAWN2001.pdf.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!

Menselijk Lijden Video
Filosofische Wereldbeelden

Het Erfgoed van Epicurus
Op Zoek naar de Waarheid
Atheïstisch Geloof
Het Probleem van het Lijden
Menselijk Lijden
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Menselijk Lijden to My Google!
Add Menselijk Lijden to My Yahoo!
XML Feed: Menselijk Lijden


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.