Op Zoek naar de Waarheid

Op Zoek naar de Waarheid

 
U bent hier: Wereldbeeld >> Op Zoek naar de Waarheid

Op Zoek naar de Waarheid
IN TEGENSTELLING TOT jouw verlangen om alle religies de wereld uit te helpen, geef ik de voorkeur aan een grotere samenwerking tussen wetenschap en theologie. Ik vind je bewering dat alle overtuigingen die op een geloof zijn gebaseerd "ronduit irrationeel"93 zijn hopeloos naïef. Als de beweringen van de diverse religies over de waarheid die zij verkondigen wetenschappelijk beproefd zouden worden, en als de hieruit voortkomende verzamelde bewijslast gunstig zou zijn voor één bepaalde religie, dan zou de geldigheid van deze religie hierdoor versterkt worden. Maar, als wetenschappers en theologen een dergelijke complementaire benadering tot het verzamelen van kennis niet willen aanvaarden, dan zullen we ons ten opzichte van elkaar altijd aan de andere zijde van de schutting bevinden. We zouden een dergelijke bewijslast uit de harde wetenschappen kunnen toevoegen aan het gewicht van de bestaande bewijslast uit de zachte wetenschappen, zoals het bewijsmateriaal uit de archeologie en de geschiedenis.

Het mag duidelijk zijn dat we van geen enkele religie sluitend kunnen bewijzen dat deze onwaar zou zijn, omdat een universeel negatief antwoord onmogelijk bevestigd kan worden. Stel dat ik mezelf de volgende vraag zou stellen: "Is er voldoende goud in Alaska om woningen voor alle daklozen in Seattle te kunnen bekostigen?" Ik zou deze vraag alleen maar negatief kunnen beantwoorden nadat ik elke vierkante centimeter van Alaska grondig zou hebben doorzocht. Op eenzelfde manier zou ik het niet bestaan van God alleen maar kunnen bevestigen nadat ik het complete universum aan een grondig onderzoek zou hebben onderworpen, en dat is een onmogelijke opgave. Om deze vraag positief te kunnen beantwoorden, zou ik op zoek moeten gaan naar goudklompen, deze moeten vinden, hun waarde berekenen en deze bij elkaar optellen. Elke goudklomp die ik aan mijn opslagplaats zou toevoegen zou me een beetje dichter tot een bevestigend antwoord op de bovenstaande vraag brengen. Zo zou ik ook het bestaan van de God van de Bijbel kunnen bevestigen door bewijsmateriaal te verzamelen dat gewicht toevoegt aan de argumentatie voor Zijn bestaan.

Het archeologische bewijs waar ik het eerder over had biedt enkele goudklompen die gewicht toevoegen aan de argumentatie voor de geldigheid van het Christendom, op zijn minst zoals dit zich verhoudt tot de historiciteit van de bijbelse manuscripten. De individuele getuigenissen van levensveranderingen die aan het Christelijk geloof worden toegeschreven bieden nog meer goudklompen, hoewel jij deze misschien meer als kleine goudkorreltjes zou beschouwen. Als de harde wetenschappen een begin zouden maken met het verzamelen van bewijs voor het Christendom, dan zou ook dit nog meer gewicht toevoegen aan de Christelijke bewijsvoering. Misschien zou dergelijk bewijs het geheel wel tot een volledige goudstaaf vormen.

De enige vorm van bewijsmateriaal die in het Nieuwe Testament voor de tijdgenoten van Jezus beschikbaar was bestond uit de bewijslast van de mirakels die Hij had verricht en de getuigenissen van de mensen die deze gebeurtenissen hadden bijgewoond. Toch ontkenden noch Jezus noch Lucas de invloed van het bewijsmateriaal of van de rol van sceptisch onderzoek op het geloof van de volgelingen.

    Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; of geloof het anders op grond van de daden. -Jezus in Johannes 14:11

    Nog diezelfde nacht lieten de broeders Paulus en Silas naar Berea vertrekken. Ook daar gingen ze naar de synagoge van de Joden. Hier waren ze vriendelijker dan in Tessalonica: ze aanvaardden hun prediking met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften of het inderdaad zo was. - Lucas in Handelingen 17:10-11

Op Zoek naar de Waarheid - Vrijdenkers
De meeste atheïsten noemen zichzelf vrijdenkers. Maar hoe kan het denken vrij zijn als bepaalde kennisgebieden meteen worden uitgesloten omdat deze het niet waard zouden zijn om overpeinsd te worden? Iemand die waarlijk vrij is zou niet aarzelen om alle kennisgebieden in zijn denken op te nemen. Je beweert dat "we wanhopig een openbaar betoog nodig hebben dat kritisch denken en intellectuele eerlijkheid aanmoedigt"94. Ik ben het volledig met die stelling eens. Maar, ik ben het sterk oneens met je volgende stelling: “Niets staat ons in deze onderneming meer in de weg dan het respect dat we aan het religieuze geloof verlenen"”95. Helaas is het zo, zoals ik al eerder betoogde, dat dit respect niet lijkt te zijn doorgedrongen tot de harde wetenschappen.

In je conclusie beweer je dat Christenen "gelijk hebben wanneer zij geloven dat er meer in het leven is dan het gewoonweg begrijpen van de structuur en de inhoud van het universum. Maar dit maakt ongerechtvaardigde (en niet te rechtvaardigen) beweringen over de structuur en de inhoud ervan niet respectabeler.” De arrogantie en de alwetendheid die vereist zijn om de beweringen van een ander als "niet te rechtvaardigen" te kunnen bestempelen doen je geen goed. Er bestaan goede en rationele redenen om de geldigheid van het Christendom te aanvaarden. Desalniettemin begrijp ik jouw perspectief, omdat ik zelf het Christendom ooit op precies diezelfde manier aanschouwde. Maar nu kan ik naar de woorden van John Bradford, de Engelse martelaar die onder de heerschappij van Mary I stierf, zeggen: “Daar ga ik, maar vanwege Gods genade!”

Lees Verder!

Lees Pagina 1 van Brief aan een Christelijke Natie: Een Weerwoord.

Deze pagina is een onderdeel van "Brief aan een Christelijke natie: Een Weerwoord" door R.C. Metcalf. Bezoek www.ThinkAgain.us (Engelstalig) voor meer informatie.

Voetnoten:
93 Sam Harris, Letter to a Christian Nation, oftewel Brief aan een Christelijke Natie p. 87.
94 Sam Harris, p. 87.
95 Idem.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!

Waarheid en Religie Video
Filosofische Wereldbeelden

Atheïstisch Geloof
Menselijk Lijden
Het Probleem van het Lijden
Het Erfgoed van Epicurus
Op Zoek naar de Waarheid
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Op Zoek naar de Waarheid to My Google!
Add Op Zoek naar de Waarheid to My Yahoo!
XML Feed: Op Zoek naar de Waarheid


Wereldbeeld Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutWorldview.org, Alle Rechten Voorbehouden.