Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Waarom zijn wij hier?


Waarom zijn wij hier? - Een vraag voor alle generaties
Waarom zijn wij hier? Deze vraag heeft de mensheid al generaties lang geplaagd én uitgedaagd. Bestaat er een sluitend antwoord of gaat het allemaal om individuele doelen en resultaten voor jezelf? Wanneer wij bereid zijn om de Bijbel als waarheid te aanvaarden, dan weten we het antwoord op de vraag "Waar komen wij vandaan?" Volgens de Schrift werden wij door God geschapen. De volgende vraag is dan... waarom? Hij is tenslotte God en als zodanig heeft Hij ons toch zeker nergens echt voor nodig. Waarom heeft Hij ons dan geschapen?


Waarom zijn wij hier? - Het antwoord van de Bijbel
"Waarom zijn wij hier?" is een vraag die het best kan worden beantwoord door te bekijken hoe de Bijbel deze vraag beantwoordt. In Genesis 1 lezen we dat God na elke fase van de schepping "zag dat het zeer goed was". Volgens de Bijbel schiep Hij de mens nadat Hij de schepping van de hemel en de aarde, het plantenleven en alle dieren had voltooid:

    "God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen." (Genesis 1:27)

Dit vertelt ons wat God heeft gedaan, maar verklaart nog steeds niet precies waarom Hij dit heeft gedaan. We lezen verder en ontdekken dan dat Hij tevreden was over de man en de vrouw en dat Hij Zijn welbehagen toonde door Zijn schepping aan hen toe te vertrouwen:

    "Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde...."

Als onderdeel van Zijn zegening heeft Hij ons aangesteld als opzichters over de aarde en over de andere levensvormen:

    "...en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het." (Genesis 1:28-30)

Aan het einde van Genesis 1 lezen we hoe God Zich voelde over Zijn voltooide schepping:

    "God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag." (Genesis 1:31)


Waarom zijn wij hier? - De logische conclusie
Waarom zijn wij hier? God heeft ons geschapen omdat dit Hem heeft behaagd. Deze boodschap is consequent door alle pagina's van de Schrift heen te vinden en wordt nergens compacter uitgedrukt dan door de apostel Johannes in Openbaring 4:11, waarin hij een visioen had van de Hemel, een visioen waarin de vier oudsten zich voor de Heer van de hele schepping neerwierpen en zeiden:

    "U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is."

Wij zijn geschapen voor Zijn welbehagen. De boodschap is duidelijk van de eerste tot de laatste pagina van de Bijbel. Bovendien schrijft de apostel Paulus in Kolossenzen 1:16: "In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen."

Als wij aanvaarden dat dit alles waar is, en dat elk ander antwoord niet alleen onlogisch is, maar ook volledig verstoken van enige hoop, dan is de volgende vraag: wat doen we nu met deze wetenschap? Of iets persoonlijker: wat gaan jij en ik ermee doen?


Waarom ben ik hier? - Maak het persoonlijk
Nu we geconcludeerd hebben dat de mensheid bestaat om God te behagen, wordt de uitdaging persoonlijk. Wat ga ik daarmee doen? Hoe kan ik, één enkel mens, ooit zo'n grote, gigantische, oneindige God behagen? Ook op deze vragen geeft de Bijbel ons antwoorden. Laten we voor nu berusten in de eenvoudige waarheid dat niemand van ons een toevallig ongelukje is. Wij werden door onze Hemelse Vader gepland en gewenst, al voor het begin der tijden (Psalm 139).


Zoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden