Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

De zin van het leven


De zin van het leven - Een tijdloze zoektocht
Wat is de zin van het leven? Dit is al sinds het begin der tijden een van de meest gestelde vragen van de mens. Het is een vraag die heel natuurlijk door mensen gesteld wordt omdat zij de mogelijkheid hebben om keuzes te maken in het leven. Deze vraag lijkt moeilijk te beantwoorden en voor elk individu, afhankelijk van hun omstandigheden, heel verschillend. Het is de ultieme zoektocht naar waarheid en doelgerichtheid in het leven; de reden dat we geboren zijn, elke dag wakker worden en bestaan.


De zin van het leven - De waarheid
Hoewel mensen in de geschiedenis altijd al geworsteld hebben met het doel van hun bestaan, is het antwoord op de vraag over de zin van het leven relatief eenvoudig en hetzelfde voor alle mensen: ons doel is is om God lief te hebben door te kiezen voor een relatie met Hem via zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is de eenvoudige en nauwkeurige waarheid over de zin van het leven. Er zijn vele andere ideeën, definities, theorieën en godsdienstige overtuigingen over de zin van het leven die hiervan afwijken. Maar als zij de bovengenoemde definitie niet bevatten als de kern van de waarheid, dan zullen zij uiteindelijk onnauwkeurig en teleurstellend blijken te zijn voor hun volgelingen. Sceptici die zich in de geschiedenis van God hebben losgemaakt hebben met hun onwaarheden over de zin van het leven gefaald. De kennis van de waarheid is daarentegen een zeer duidelijk en gemakkelijk antwoord. Maar de aanvaarding van de waarheid en de toepassing ervan in je leven is de uiteindelijke uitdaging die jouw leven definieert. God wil jou helpen om deze taak te volbrengen. De handleiding die jou helpt begrijpen hoe je dit kunt doen is de Heilige Bijbel. De Bijbel geeft duidelijk reële voorbeelden en praktische regels om in overeenstemming met Gods plan voor jouw leven te leven.


De zin van het leven - Wat nu? Hoe verder?
Zodra je de zin van het leven begrijpt, bestaat de volgende stap uit de keuze om Gods plan voor jouw leven te volgen. God heeft jou met een doel geschapen. Maar voordat je dit doel kunt vervullen, moet je eerst een relatie met God tot stand brengen. Het begin van een zinvolle relatie met God kan bereikt worden door in geloof verschillende stappen te nemen die in de Bijbel worden beschreven. Ten eerste geef je in een gebed tot God toe dat je afgezonderd van Hem hebt geleefd en dat je God uitnodigt om als de leider in je leven terug te komen. Beloof God vervolgens oprecht dat je tot inkeer zult komen en je vroegere zondige leefstijl, toen je van Hem afgezonderd was, zal veranderen en zal proberen om naar Zijn richtlijnen te leven. Vraag daarna om vergeving van God en aanvaard Jezus Christus, Zijn Zoon, in jouw leven als jouw leider (Heer) en persoonlijke Redder. Begin dan te leren wat Gods wil en plan zijn door jouw talenten voor Zijn doel in jouw leven te gebruiken. God houdt erg veel van jou, zoals Hij van alle mensen die Hij geschapen heeft houdt, en iedereen kan de keuze maken om die liefde te aanvaarden of af te wijzen. Als jij zojuist een gebed als het bovenstaande hebt gezegd, dan ben je in harmonie met God en dan is je avontuur op weg naar de zin van je leven zojuist begonnen.


De zin van het leven - Hoe jouw roeping te volbrengen
De uitdaging van de zin van het leven is om trouw te zijn aan Gods roeping en om toegewijd te zijn om het doel te volbrengen; de levenstaak waarvoor Hij jou heeft geschapen. De Bijbel bespreekt deze kwesties duidelijk om mensen antwoorden te geven op hun levensvragen onder alle omstandigheden, arm of rijk, gezond of ziek, sterk of zwak, geestelijk gezond of zondig. Alle mensen hebben beperkende omstandigheden, maar God geeft de mensen dit handboek voor het leven - de Bijbel - zodat zij kunnen begrijpen hoe ze de juiste keuzes kunnen maken in hun steeds veranderende wereld. Het is ook belangrijk om het gezelschap te zoeken van andere Christenen die Jezus aanvaard hebben, ter bemoediging en ondersteuning. De zin van je leven zal uiteindelijk na je dood door God beoordeeld worden. God zal je vragen wat jij met je gaven en talenten hebt gedaan. Hij zal willen weten of je ervoor hebt gekozen om anderen te helpen of dat je zelfzuchtig was. Hij zal willen weten of je Zijn Zoon Jezus Christus hebt aanvaard en of je Hem gevolgd hebt. Nu je de zin van het leven kent, kies er voor om de waarheid te aanvaarden en toe te passen op jouw vaardigheden en op de omstandigheden die jou door God gegeven zijn. Leer wat God voor jou in gedachten heeft en onderwerp je aan Zijn plan voor een leven vol bevredigende betekenis.


Klik hier om een leven vol betekenis te leiden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden