Alles Over Wereldbeeld Aarde geplaatst in een groen veld - Alles Over Wereldbeeld Banier

Drie-eenheidsformule

QUESTION: Drie-eenheidsformule - 1 Johannes 5:7-8?

ANSWER:

Drie Schriftteksten worden door Ehrman in het boek "Misquoting Jesus" (oftewel "De evolutie van de Bijbel") besproken: Marcus 16:9–20, Johannes 7:53–8:11 en 1 Johannes 5:7-8.

1 Johannes 5:7-8 – De “Drie-eenheidsformule”
    Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.
Wij ontdekken in dit vers geen probleem. De NBV vertaling heeft, net als de meeste andere moderne vertalingen, de bovenstaande tekst (uit de Statenvertaling) gecorrigeerd tot een tekst als de volgende:
    Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.
In een kanttekening wordt het volgende opgemerkt: “Andere handschriften lezen: ‘Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En er zijn drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één’.

Al honderden jaren lang hebben Schriftgeleerden aanvaard dat deze verzen in de 16e eeuw onder druk van de kerk werden gewijzigd. Maar de verwijdering van deze toevoeging heeft geen enkele gevolgen voor de leer van de Drie-eenheid, die in de hele Schrift op talrijke plaatsen wordt verwoord. Bovendien is het interessant dat het Concilie van Constantinopel de leer van de Drie-eenheid al in het jaar 381 bekrachtigde (zonder dat hier overigens een noodzaak voor bestond), terwijl de bovenstaande Schrifttekst over de Drie-eenheid pas voor het eerst in 1522 na Christus verscheen.

Bijbelse inspiratie - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutWorldview.org, Alle rechten voorbehouden